De Boodschap
Justitie & Politie

Gaming Board informeert kansspelsector over MER

Op 19 april 2023 heeft het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen (ook wel bekend als de Gaming Control Board) een informatiesessie gehouden teneinde de kansspelsector te informeren over de resultaten welke zijn behaald tijdens de Mutual Evaluation Report (MER) van Suriname. Hierbij zijn de ratings belicht voor de verschillende ‘recommendations’ en de ‘immediate outcomes’ over het algemeen voor Suriname. Centraal stonden de verschillende conclusies en aanbevelingen gedaan door het assessment team van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) betreffende de kansspelsector in Suriname.

In de presentatie heeft directeur Addis Waterberg, onder andere benadrukt dat het van belang is dat de sector zich bewust wordt van haar risico’s. Dit kunnen zij onder andere vaststellen door samen te komen en sectorale analyses uit te voeren. Eveneens is het van belang dat de sector haar interne controle processen verscherpt en in lijn brengt met haar risico’s.

Door het Instituut is het proces reeds ingezet voor het screenen van de thans geldende interne beheersingsprocessen met het doel minimum interne controle standaarden voor de sector vast te gaan stellen. Overige zaken welke zijn besproken behelzen onder andere training van compliance personeel, adequate toepassing van de geldende wet-en regelgeving, het ontwikkelen van intern beleid met behulp van de vastgestelde richtlijnen door het Instituut, het verbeteren van de compliance due diligence (CDD) procedures door de sector en het doen van meldingen aan de Financial Intelligence Unit Suriname (FIU) conform de geldende regels.

Het Instituut zal jaarlijks meerdere sessies uitzetten met de sector om de betrokkenheid bij het helpen sluiten van de geconstateerde hiaten te vergroten. Verder zal het instituut zich ook blijven inzetten om van haar zijde uit de outreach naar de sector te vergroten, om de nodige wet- en regelgeving te helpen ontwikkelen en haar toezicht en handhaving binnen deze sector kwalitatief te verbeteren.