De Boodschap
Grondbeleid en BosbeheerKabinet van de President

GBB verstrekt wederom grondpapieren in Commewijne

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft wederom burgers rechtszekerheid geboden in het district Commewijne. Ruim 1200 burgers zijn op 17 maart 2023 in de gelegenheid gesteld om hun grondpapieren in ontvangst te nemen. President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn toespraak bij de uitgifte erop gewezen dat het proces dat voorafgaat aan de uitreiking niet makkelijk is.

Het staatshoofd zegt dat er op het ministerie tot in de late avond is gewerkt om deze documenten in orde te maken. Hij wijst erop dat er in de afgelopen twintig tot veertig jaren bij voorgaande regeringen enorme achterstanden zijn opgebouwd. Volgens president Santokhi zullen aanvragers die nog geen grondpapieren hebben ontvangen alsnog in aanmerking komen. Ook minister Dinotha Vorswijk van GBB stelt burgers die hun stukken nog niet hebben ontvangen geduld te betrachten.

“Na ongeveer een jaar staan wij weer hier in Commewijne om grondpapieren te verstrekken. Het is niet makkelijk geweest.” De bewindsvrouw zegt dat zij ervan bewust is dat het ook voor de burgers niet makkelijk is geweest om steeds naar het commissariaat of de volksvertegenwoordigers toe te stappen om te vragen hoe het staat met hun grondaanvraag. Zij merkt vervolgens op dat er de afgelopen weken ondersteuning is geboden van de relevante schakels om het proces van de rapportages te laten vlotten.

“Ik weet dat velen moe zijn van wachten, maar nog een beetje geduld voor zij die nog niet in aanmerking zijn gekomen.” Zij voegt daaraan toe dat ook andere wachtenden in aanmerking zullen komen. Minister Vorswijk drukt begunstigden op het hart om hun perceel te koesteren en niet te gaan verkopen aan geldschieters. “Het is waardevol, u, uw kinderen en achterkleinkinderen zullen ervan kunnen profiteren.”