De Boodschap
Openbare Werken

Gopalrai officieel nieuwe directeur Wegenautoriteit

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft de nieuwe directeur voor de Wegenautoriteit (WA) officieel benoemd. Shoenandadevi Gopalrai werd in december 2020 aangesteld als waarnemend directeur van de Wegenautoriteit om zaken in goede banen te leiden. Na bijkans 20 maanden is zij op donderdag 15 september 2022 formeel benoemd in de functie.

Gopalrai is vanaf 2004 werkzaam geweest bij het ministerie van Openbare Werken en heeft in diverse functies haar diensten bewezen. Aanvankelijk heeft zij gefungeerd als econoom bij de afdeling Begrotingszaken, waarna zij werd aangesteld als afdelingshoofd bij de afdeling Project Monitoring & Administratie (PMA) onder het directoraat Civieltechnische Werken (CTW). In 2011 werd zij onderdirecteur van Project Monitoring & Administratie en was belast met de leiding van de afdeling PMA van het totale OW-ministerie. Vanaf december 2020 was zij naast onderdirecteur PMA ook belast met de waarneming van directeur Wegenautoriteit. Na de officiële benoeming van directeur Wegenautoriteit zwaait Gopalrai af als OD-PMA. Het OW-ministerie bedankt haar voor de bewezen diensten in de loop der jaren in verschillende functies en wenst haar alle succes toe met de nieuwe uitdaging.

De Wegenautoriteit heeft ongeveer 800 km aan wegen onder zijn beheer, maar beschikt niet te allen tijde over voldoende financiële middelen om projecten uit te voeren. In zulke gevallen wordt een beroep gedaan op OW om aan te kloppen bij het ministerie van Financiën en Planning. Momenteel wordt er gewerkt aan een contract met twee aannemingsbedrijven die werkzaamheden moeten uitvoeren over de Afobakaweg en de weg naar Atjoni. Het ministerie van OW is de opdrachtgever en de Wegenautoriteit doet de directievoering tijdens de werkzaamheden. De werkrelatie tussen OW en WA is onlosmakelijk als het gaat om de uitvoering van werkzaamheden aan met name wegen over heel Suriname.