De Boodschap
Kabinet van de President

Grachelle Sluisdom toegelaten tot De Nationale Assemblée

“Vanaf vandaag zal ze het bekende gezicht zijn voor de samenleving om voor alle Surinamers zal opkomen.” Alzo verwelkomde president Chandrikapersad Santokhi Grachelle Sluisdom die op 1 juni 2023 is beëdigd en toegelaten als lid van De Nationale Assemblée (DNA). Het nieuwe parlementslid vervangt Sham Swamideuwanan Binda die op 16 februari van dit jaar het leven liet.

 President Santokhi beschrijft Sluisdom als een toegewijd persoon die wil werken voor het land. “Ze is in training om woordvoerder te worden van de president. Maar vanaf vandaag is ze woordvoerder van het hele volk”, aldus het staatshoofd. Sluisdom geeft aan zich te zullen ontfermen over elke Surinamer, en in het bijzonder de jongeren. Hierbij verwijst zij naar de morele achteruitgang die te merken is bij de gevechten op de scholen en de plunderingen op 17 februari. “Daarom zal ik me richten op het onderwijs, sociale omgevingen en het bijbrengen van waarden en normen”, aldus het nieuwe DNA-lid.

De commissie die belast was met het onderzoeken van de geloofsbrieven en die besloten heeft om Sluisdom toe te laten tot het parlement bestond uit de leden: Patrick Kensenhuis, Ramon Koedemoesoe, Remi Kanapé en Soerjani Mingoen en Radjendrekoemar Debie als voorzitter.