De Boodschap
Kabinet van de PresidentUncategorized

Grassalco mag goudvoorraden inzetten voor herstel SLM

Grassalco heeft van haar aandeelhouder c.q. de regering toestemming verkregen om haar goudvoorraad in te zetten voor de doorstart van het bedrijf alsmede die van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Beide bedrijven zijn op dit moment noodlijdend en hadden een Herstelplan ingediend bij de regering. Hiervoor is financiering nodig. Voor de SLM is dit circa 14 tot 15 miljoen USD terwijl voor Grassalco dit orde grootte 3 tot 4 miljoen USD bedraagt.

De regering heeft maandenlang samen met de bedrijven gewerkt aan oplossingsmodellen. Na consensus binnen de regeringstop is door de regering een formeel besluit genomen over het financieringsmodel. Deze houdt het volgende in:

Grassalco bezit 10.767,946 troy ounce aan goud welke is opgeslagen bij de Royal Canadian Mint. Het goud heeft een marktwaarde van circa 18 miljoen USD (afhankelijk van de goudprijs op dat moment). Dit goud is afkomstig van de geaccumuleerde royalty afdrachten door Iamgold tot en met 31 oktober 2019. Opgemerkt wordt dat de royalties van na deze datum niet in deze voorraad zitten, aangezien deze aan de Centrale Bank zijn verpand.

Het oplossingsmodel houdt in dat de goudvoorraad van Grassalco op de internationale markt zal worden verkocht. De opbrengst zal worden aangewend voor de financiering van de twee Herstelplannen. Met betrekking tot SLM zal het bedrag door Grassalco worden doorgeleend voor een periode van 8 jaar en een rente van gemiddeld 4.8%.

Met de financiering en uitvoering van de Herstelplannen is er een goede basis voor het bereiken van duurzame gezondmaking van de twee staatsbedrijven.

Zoals bekend is de SLM inmiddels ook bezig de operaties op de Mid-Atlantische route weer op te starten.