De Boodschap
Kabinet van de President

Henk Redmond: “Visie en koers van de regering moeten duidelijk zijn”

Henk Redmond, voorzitter van de stichting Father and Mother Figure (FMF) is van mening dat de visie en koers van de regering duidelijk naar de samenleving gecommuniceerd moeten worden. “Het hele volk heeft recht op duidelijkheid. Men heeft de visie van de president nodig en de koers van de regering”, aldus de FMF-voorzitter. Hij maakte deel uit van de groep vertegenwoordigers van organisaties en instanties die op zaterdag 20 mei 2023 deelgenoot werden gemaakt van de resultaten van de predialoog met het staatshoofd. “Wanneer alle mensen de visie begrijpen en omarmen, krijgen zij de kracht om te doen wat op hun bord ligt”, zegt Redmond.   

Hij heeft zaterdag in het perscentrum van het Kabinet van de President zijn plannen voor versterken van gezinnen en ondernemers ook gedeeld met de ministers van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Financiën en Planning en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Redmond blikt tevreden terug op de bijeenkomst zaterdag. “Partijen hebben zich kunnen uiten naar elkaar. Dat moet kunnen want daardoor komt er draagvlak. Belangrijk is dat vandaag het fundament is gelegd voor het natraject”, aldus de FMF-voorzitter. Hij ziet de regering graag prioriteiten leggen op maatschappelijk, financieel-economisch en bestuurlijk niveau.

Alice Amafo van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD) toonde zich content met de presentatie van de resultaten. “Dat is wat de stakeholders hebben meegegeven aan de regering.” De politica wil echter weten hoe er vorm aan de nationale dialoog zal worden gegeven. Het stabiliseren van de koers en de economie genieten bij haar prioriteit. Ook parlementariër Henk Aviankoi kon zich terugvinden in het gepresenteerde. Hij heeft vraagstukken als armoede, hoge consumentenprijzen, criminaliteit en de woningnood aangekaart. De volksvertegenwoordiger is het met president Santokhi eens dat de toegang tot kredietfaciliteiten voor ondernemers makkelijker moet. Rodney Cairo kon zich als voorzitter van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) niet verenigen met het verloop van de bijeenkomst. Hij had graag vernomen wat er voor de militairen gedaan zal worden. Cairo zegt verslag te zullen doen aan de algemene ledenvergadering en dat de VRM met een reactie zal komen.