De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Herintroductie van agrobosbouw centraalpunt tijdens training op LVV

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vindt thans de vijfdaagse training “Moving from Shifting Agriculture towards Agroforestry Systems in Suriname” plaats. De training is onderdeel van het gelijknamig tweejarig durend Braziliaans bilateraal technisch project met LVV als trekker en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) als ondersteunende counterpart. Dit staat in samenwerking met het Braziliaans Agentschap voor Samenwerking (ABC) en de Federale Universiteit van Viçosa (UVF).

In de training participeren onder andere medewerkers van de twee ministeries, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Tropenbos Suriname en enkele agrariërs van voornamelijk het binnenland. Tijdens deze training worden alternatieven bekeken om terug te gaan naar de voorouderlijke landbouwpraktijken. Het is raadzaam om agrarische systemen die eeuwenlang toegepast werden door de inheemsen en marrons te herintroduceren en te fuseren met de hedendaagse commerciële landbouwpraktijken.

Er zullen een 9-tal trainingen in Paramaribo verzorgd worden door professoren van de Universiteit van Viçosa die wetenschappelijke onderzoeken hebben verricht in Brazilië op het gebied van agrobosbouw en agrarische systemen die het ecosysteem intact houden welke succesvol in praktijk worden gebracht door de boeren aldaar. Voorts zullen in het binnenland oriëntatie bezoeken worden uitgevoerd naar een geschikte locatie voor het opzetten van een demonstratie proefplot welke gedurende een jaar gemonitord zal worden door de nationale stakeholders. De verkregen demonstratie proefresultaten zullen in een projectdocument vastgelegd worden, welke toegankelijk gemaakt zal worden voor het publiek.

“Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht om in de eerste plaats de voedselzekerheid te garanderen voor elke Surinamer. Daarnaast richt zij zich op voedselveiligheid voor de consument. Voedselzekerheid betekent productie van voedsel,” zei waarnemend directeur Anand Ramkisoensing van het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV) tijdens de opening van de training. Hij gaf aan dat boeren die over een landbouwareaal of kostgrond beschikken, ook de nodige kennis en middelen moeten bezitten om veilig voedsel te kunnen produceren. Dit is ook van belang bij de traditionele landbouw in het binnenland die met name gestoeld is op zwerflandbouw. Dit eeuwenoud gebruik wordt veelal toegepast zonder het gebruik van kunstmeststoffen, en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. “De bedreigingen in de wereld, de mondiale uitdagingen op de hoge prijzen van kunstmeststoffen en het minder beschikbaar zijn van fosfaat en kalium, dwingt ons om de handen in elkaar te slaan en oplossingen te zoeken,” zei de directeur tot slot.