De Boodschap
Kabinet van de President

Hernieuwde relatie Suriname en Nederland biedt volop kansen

Het officiële tweedaagse tegenbezoek van de Nederlandse regeringsleider, Mark Rutte is succesvol geweest. De minister-president van het land aan de Noordzee heeft de aanzet gegeven om de hernieuwde relatie verder te intensiveren. Op diverse momenten heeft de premier onder woorden gebracht dat het een eer is om in Suriname te zijn. “De relatie tussen de beide landen is sinds het aantreden van de regering Santokhi weer tot bloei gekomen. We trekken samen op en richten ons op de toekomst.”

Bilateraal overleg regeringsleiders Santokhi en Rutte
Op maandag 12 september 2022 hebben de regeringsleiders een bilateraal overleg gehad. Tijdens dit overleg heeft het Surinaamse staatshoofd beklemtoont dat nu het moment is om de bestaande samenwerking te versnellen en intensiveren. Hij heeft aangegeven dat het ook important is om de samenwerking uit te breiden naar andere gebieden om de economische groei te versnellen en investeringen te bevorderen.

President Santokhi heeft de Nederlandse regeringsleider op het hart gedrukt dat het van eminent belang is om ‘out of the box’ te denken en te handelen om de samenwerking uit te breiden. “Ik vraag nadrukkelijk aandacht voor de suggestie om serieus te kijken naar de mogelijkheid om de extra Special Drawing Rights (SDR’s) die landen hebben gekregen via het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in te zetten voor landen in economische crisis”, aldus de regeringsleider.

Makandra-programma krijgt meer diepgang
De Surinaamse regeringsleider heeft onderstreept dat de samenwerking tussen beide landen in een grote versnelling is gekomen na zijn bezoek aan Nederland in september 2021. “De samenwerking is geïnstitutionaliseerd geworden door het zogeheten Makandra-project. Hierbij vindt er samenwerking plaats op overheidsniveau. Wij maken gebruik van Nederlandse expertise op het gebied van technische en personele bijstand”, aldus het Surinaamse staatshoofd. Het staatshoofd merkt op dat de samenwerking uitgebreid moet worden en niet beperkt moet zijn tot de overheidssector. De betrokkenheid van de private sector is volgens president Santokhi cruciaal. Minister-president Mark Rutte en de Nederlands minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher hebben onder woorden gebracht dat het Makandra-programma meer diepgang krijgt. Premier Rutte heeft in een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) expliciet aangeven dat Nederland zicht sterk maakt om Suriname veel meer te steunen op het gebied van gezondheidszorg.

Slavernijverleden
Premier Rutte bleef tijdens zijn toespraak op dinsdag 13 september in De Nationale Assemblee stilstaan bij het slavernijverleden tussen Suriname en Nederland. Hij noemt het paradoxaal dat de gezamenlijke geschiedenis die beide landen bindt nog altijd zoveel pijn in zich draagt. “We kunnen dat verleden niet veranderen, maar we kunnen en moeten het wel onder ogen zien.” De minister-president zegt dat slavernij letterlijk een onmenselijk systeem was en dat elke getuigenis die ervan afkomt met afschuw vervult. Het herdenkingsjaar 2023 – wanneer 150 jaar afschaffing van de slavernij wordt herdacht – moet volgens de premier daarom in het teken staan van erkenning. De Nederlandse regeringsleider heeft aangegeven de impact van dat verleden te willen begrijpen en voelen, zodat de erkenning die moet komen zoveel mogelijk helend en ook verzoenend kan zijn. Tijdens het bezoek heeft minister-president Mark Rutte ook een onderhoud gehad het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden en de Nationale Reparatie Commissie.

Nederland continueert ondersteuning aan NCCR en VN-Kinderfonds
Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) zijn hoopvol gestemd over het voortzetten van steun zijdens de Nederlandse regering. Dit is kenbaar gemaakt tijdens het bezoek van de Nederlandse minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan het NCCR. Het bezoek vond plaats in het kader van het partnerschap tussen de Nederlandse regering, het United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef) en NCCR. Nederland was gedurende de overstromingen in het binnenland, ingekomen met vooral steun naar kinderen die slachtoffer waren geworden van deze situatie.

Kansen op economisch vlak
De hernieuwde band tussen Suriname en Nederland biedt ook volop kansen op economisch vlak. Met minister Liesje Schreinemacher was een delegatie van vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven afgereisd. Onderdeel van het bezoek van de minister-president is ook geweest de ondertekening van verschillende overeenkomsten tussen Surinaamse en Nederlandse bedrijven en instellingen. Er zijn een 6-tal Memorandums of Understanding gesigneerd.

President Santokhi hecht waarde aan solide samenwerking
De Surinaamse regeringsleider heeft onderstreept dat Suriname veel belang hecht aan een goede samenwerking met Nederland. “Een volwassen samenwerking die gestoeld is op een solide basis van wederzijds vertrouwen en respect”. President Santokhi heeft onder woorden gebracht dat beide landen verder inhoud zullen moeten geven aan de ideale samenwerking. Het staatshoofd beklemtoont dat met het aantreden van de regering Santokhi de politieke wil om de diplomatieke, economische, sociale en culturele banden tussen beide landen tot grotere hoogte te tillen, een realiteit is geworden. De regeringsleider merkt op dat de samenwerking uitgebreid moet worden en niet beperkt moet zijn tot de overheidssector. De betrokkenheid van de private sector is volgens president Santokhi zeer important.