De Boodschap
De Nationale AssembleeKabinet van de President

Herstelprogramma zorgt voor meer dan noodzakelijke stabilisatie

President Chandrikapersad Santokhi heeft in het parlement verduidelijkt dat het programma, welke met steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt uitgevoerd een stabilisatieprogramma is. “Het is bedoeld om de macro-economie te stabiliseren. Ons eigen herstelprogramma is completer, omdat het rekening mee houdt dat voor een vlotte vooruitgang meer nodig is dan de noodzakelijke stabilisatie”, aldus het staatshoofd op 28 maart 2023 in het hoogste college van Staat.

Het staatshoofd heeft aangegeven dat daarom ruim 80 maatregelen in het Herstelplan te maken hebben met het weder oppakken van de economische bedrijvigheid. “Een tweede belangrijke algemene opmerking in dit verband is dat het beste sociale programma bestaat uit het scheppen van zinvolle duurzame werkgelegenheid.” President Santokhi heeft opgemerkt dat tal van maatregelen als onderdeel van het Herstelplan reeds getroffen zijn of in uitvoering zijn.

De instelling van financieringsfondsen, het herstel van productie infrastructuur in onder meer agrarische gebieden, het verschaffen van financiering voor doorstart van bedrijven als FAI en SLM zijn volgens de regeringsleider belangrijke maatregelen geweest. President Santokhi heeft beklemtoond dat we ons als land moeten richten op quick wins. “De quick wins, zijn daar waar capaciteit en kennis aanwezig zijn om snel tot productie te komen. Met name de agrarische sector, leent zich hier uitstekend voor”, legt het staatshoofd uit aan het parlement.