De Boodschap
Kabinet van de President

High Level Security Conference succesvol verlopen

De High Level Security Conference (HLSC) die gehouden werd op 21 en 22 april 2022 is succesvol verlopen. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is zeer tevreden over de resultaten die geboekt zijn tijdens deze grootse bijeenkomst. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname gaf hij in het kort een samenvatting van de gebeurtenissen alsook het belang van deze conferentie.

Tijdens de HLSC zijn er gesprekken gevoerd op bilateraal niveau in het kader van justitie en politie en defensie met landen zoals Jamaica en Frans-Guyana om samenwerkingen tot stand te brengen. Dit biedt de mogelijkheid tot trainingen en informatie-uitwisseling tussen Suriname en de samenwerkende landen is. “Dit is het voordeel van deze conferentie, wij kunnen van onze buurlanden leren”, aldus minister Ramdin. De conferentie heeft ook een samenwerking met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) opgeleverd, waarbij er projecten zijn aangeboden door de organisatie om samen te werken op het gebeid van cyberveiligheid. Voor het volk betekent dit dat er gewerkt wordt naar een veiliger Suriname.

“Grensoverschrijdende problemen moeten met andere landen besproken worden, omdat je die niet alleen kan oplossen in je eigen land”, stelt de BIBIS-minister aan het eind van de HLSC. Hiermee legde hij de nadruk op de coöperatie die landen binnen de regio moeten aangaan om grensoverschrijdende georganiseerde misdaad met name, drugshandel en mensenhandel tegen te gaan. Tijdens de conferentie zijn er hierover discussies geweest en ervaringen gedeeld door de aanwezige gasten uit verschillende deelnemende landen binnen de regio.

De HLSC zal om de twee jaren gehouden worden in de een van de deelnemende landen. Ondertussen zal er optimaal contact onderhouden worden tussen de landen die hebben deelgenomen aan de conferentie. De minister heeft aan het eind van de conferentie zijn dankwoord geuit naar alle dienstverlenende organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan dit evenement.