De Boodschap
Financiën & Planning

Highlights besproken zaken door minister Armand Achaibersing in DNA

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is tijdens de DNA-vergadering van 13 april 2021 ingegaan op vragen vanuit het parlement. De minister liet weten dat er,ten aanzien van Surinaamse studenten in het buitenland, 91.000 USD is goedgekeurd om hen te ondersteunen. Deze goedkeuring vond plaats in de Raad van Ministers.

Over de kwestie van Cubaanse artsen gaf de bewindsman aan dat niet alleen de artsen betaald moeten worden, maar ook Cuba zelf. Daar is er een achterstand van rond de 2 miljoen USD, die door de vorige regering is achtergelaten. Minister Achaibersing zei dat dit opgelost zal worden. De vergoeding van de Cubaanse artsen zal voortaan ook op basis van de koers van 14.29 voor de US dollar plaatsvinden, in plaats van 7,52 die eerder was vastgesteld.

Minister Achaibersing ging ook in op vragen over de Covid-19-steun. Zo zal dit proces met wat meer voortvarendheid opgepakt worden, waarbij eventuele aanpassingen niet uitgesloten zijn. Het uitbetalingsproces ondervindt wat stagnatie, omdat een deel van de geregistreerde geen bankrekeningen heeft. Deze worden in het proces daarom ook aangemaakt.

Ten aanzien van de armoedegrens en het nationaal minimumloon heeft de bewindsman gesprekken gevoerd met de ABS-directeur over uitbreiding van de berekening voor de armoedegrens. Over het nationaal minimumloon moet er nog een discussie worden gevoerd.

Bij de beantwoording van vragen liet de minister weten dat er afspraken zijn gemaakt met het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) voor de financiering van medicamenten, zodanig dat er genoeg voorraden zijn om niet in een situatie van schaarste terecht te komen. Minister Achaibersing denkt dat er een bredere discussie over de gezondheidssector moet komen, niet alleen in financiële, maar ook in organisatorische termen. Hij gelooft er sterk in dat die sector behoorlijk efficiënter gemaakt kan worden, omdat het volk de zorg nodig heeft.

Tijdens de vergadering bevestigde de bewindsman dat er in Miami een SLM-toestel aan de ketting is gelegd door een schuldeiser vanwege een openstaande schuld. Minister Achaibersing gaf aan dit te zullen oplossen. Hij benadrukte het niet te doen voor de SLM, maar meer voor de passagiers, om die niet in de steek te laten. Later in de vergadering kwam de minister hierop terug en gaf aan dat er inmiddels is ingesprongen voor een oplossing. Zo is er 650.000 USD vrijgemaakt om dit toestel vrij te krijgen. Minister Achaibersing gaf te kennen dat dit verder wel structureel aangepakt moet worden.