De Boodschap
Kabinet van de President

Huawei wil Suriname bijstaan in ontwikkelen e-Gov-strategie

Het Chinese telecombedrijf Huawei heeft zijn hulp aangeboden om de Surinaamse overheid bij te staan in het realiseren van de e-Government strategie. In dat kader heeft het bedrijf op vrijdag 24 september samen met het team van e-Gov Suriname een ICT-summit gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel. Deskundigen van Huawei uit China en andere delen van de wereld hebben op de bijeenkomst de Surinaamse deskundigen laten zien wat het bedrijf allemaal te bieden heeft op het gebied van e-government. Het ligt in de bedoeling dat de Surinaamse e-Gov deskundigen met de andere stakeholders bij elkaar komen en zich buigen over hetgeen is gepresenteerd en van daaruit de verdere strategie bepalen.

Prewien Ramadhin, onderdirecteur e-Gov van het Kabinet van de President, en Jeff Jin (CEO van Huawei in Trinidad & Tobago), hebben beiden het belang van samenwerking op het gebied van Informatie, Communicatie en Technologie (ICT) benadrukt.

Naast het team van e-Gov hebben ook stakeholders van diverse ministeries geparticipeerd aan de summit. Virtueel hielden de Chinese IT-experts demonstraties hoe ze andere overheden hebben geholpen met e-Government projecten. Ook werd gewezen wat het bedrijf te bieden heeft op het gebied van technologie, cyber security, knowledge sharing en experience. Ramadhin geeft aan dat het bedrijf alvast wil laten zien wat zij kan aanbieden aan Suriname. “Hiermee moet het leven van de burger makkelijk worden met behulp van technologie en digitale diensten. We gaan kijken wat voor e-services aangeboden kan worden, zodat mensen niet meer in langere rijen hoeven te gaan staan en hoe ze alles online kunnen doen”, zegt onderdirecteur Ramadhin.

CEO Jin zegt dat de Covid-19-pandemie de grootste drijfveer is geweest voor het bedrijf om landen als Suriname te helpen aan een digitale transformatie en het toepassen van technologie. Met het oog op de hedendaagse problemen is het volgens hem meer dan nodig om met elkaar te converseren over mogelijke oplossingen. Verschillende Caribische en Latijns-Amerikaanse landen zijn in tussen geholpen. Het bedrijf zal niet alleen een bijdrage leveren aan e-Gov, maar stelt ook vijf plaatsen beschikbaar voor ICT-studenten in Suriname in haar programa Seeds For The Future. In dit programma biedt Huawei ICT-studenten over de hele wereld bootcamps aan om een blik te werpen in haar laboratoria en met onderzoekers naar nieuwe technologieën te kijken, zoals artificial intelligence en big data.