De Boodschap
Kabinet van de President

HVB adviseert de regering zich meer empathisch op te stellen

 Voor de HVB is het op de eerste plaats belangrijk hoe er omgegaan wordt met partnerschappen. Dit is  aan president Chandrikapersad Santokhi kenbaar gemaakt op zondag 5 maart 2023 tijdens een voorgesprek in het kader van de nationale dialoog. Volgens politieke leider, Raymond Sapoen, zou het beter zijn geweest als al de buiten parlementaire partijen op een systematische manier werden meegenomen op koers om de crisis te bezweren. Hij gaf aan dat als dit was gebeurd, 17 februari waarschijnlijk nooit had plaatsgevonden.

 Volgens Raymond Sapoen moet er draagvlak gezocht worden voor de crisismaatregelen omdat zij allemaal pijn gaan doen. “Je kan geen draagvlak gaan zoeken wanneer we in een situatie zitten waarbij het schip al bijna uit de koers gaat”, stelde Sapoen. Verder vind hij dat er gekeken moet worden naar hoe je meer kan verdienen en aan de andere kant naar hoe je minder geld kan uitgeven. “We praten in Suriname elke dag over de koers maar het heeft een dieperliggende oorzaak. Dit kan niet opgelost worden door naar de cambios te gaan zoals de Vice President had gedaan”, geeft hij aan.

De politieke leider zegt dat je maatregelen zal moeten treffen, monetair en fiscaal, maar intussen lijd het volk honger. Hij vind dat de president naar de mensen moet gaan en zich nederig moet opstellen tezamen met zijn team. “De samenleving begrijpt dat er maatregelen genomen moeten worden, maar de president moet zich verplaatsen in hun situatie want de mensen hebben het moeilijk”, aldus Sapoen, “Hij moet niet doen alsof hij de koning te rijk is, maar de soberheid betrachten.”Volgens Sapoen moet sober worden omgegaan met de middelen die er zijn omdat ze er niet of schaars zijn. “Als dat niet gebeurd zal het een averechtse werking hebben, omdat de burgers je dan niet meer gaan zien als het toonbeeld van hoe het moet in de politiek”, benadrukt hij.

Ook de vele  discutabele, lastige benoemingen die zonder meer effect hebben op het staatsapparaat zijn besproken. Dit is waarom er benadrukt wordt dat de president moet weten wat empathisch vermogen betekent.Het is volgens Sapoen belangrijk dat wanneer zaken bekritiseerd worden, men ook concreet met actiepunten moet komen gericht op meer geld binnenbrengen en minder geld uitgeven. “We moeten prioriteiten stellen omdat er niet zoveel geld ter beschikking is. Als samenleving moeten we ervan verzekerd zijn dat er altijd geld is voor beleidsdomeinen zoals veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg.” De politicus gaf verder aan dat eenieder nu in survival mode is: “We werken aan de toekomst van het land maar inmiddels moet je eten, drinken en je basale behoeften bevredigen”, legt hij uit.

De partij heeft een aantal maatregelen geopperd ten aanzien van hoe men inkomsten kan verhogen op een creatieve manier. Een voorbeeld hiervan zijn de hout- en goudsector. De consument is namelijk de eerste persoon die let op hoe de prijs wordt beheerst. De ambtenaren van de ECD zijn niet in staat om alle 6000 winkels in Suriname te controleren geeft Sapoen aan. Het ministerie van EZ maakt al op een zekere hoogte gebruik van de consument maar de HVB heeft er nog een extra dimensie aan toegevoegd om met een ander systeem de zaken nog beheersbaarder te maken en meer zuurstof te geven aan de consument. Dit voorstel hebben zij reeds volledig uitgewerkt.

Als laatst is de kwestie van het kiesstelsel aan de orde gekomen. President Chandrikapersad Santokhi heeft aan de vertegenwoordigers van de HVB aangegeven dat de commissie die de kwestie van het kiesstelsel onderzoekt, onder leiding van Hans Lim A Po, een ultimatum heeft gehad tot uiterlijk eind maart om hun verslag te presenteren. Er was een tussentijds rapport gepresenteerd waarop er reeds feedback is gegeven. De president verzekerde dat het nieuwe kiesstelsel dit jaar ten goedkeuring zal worden geboden omdat er een goede voorbereiding moet zijn voor de volgende verkiezingen. Meneer Sapoen geeft aan gerustgesteld te zijn door de president. Het staatshoofd had reeds in een eerder stadium in het Parlement aangegeven dat de verkiezingen zeker moeten komen ongeacht welk stelsel zolang je niet in strijd bent met het oordeel van het Chof.