De Boodschap
Kabinet van de President

IDO gaat van start met Tuchtrechterscurcus

Om de achterstand in te lopen heeft het ministerie van Defensie voor het jaar 2023 een aantal cursussen en opleidingen in de planning. Derhalve is het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) op donderdag 18 januari van start gegaan met een Tuchtrechterscursus. 18 topofficieren van het Nationaal Leger zijn geselecteerd om deel te nemen aan deze cursus. Het doel hiervan is om de kennis en vaardigheden met betrekking tot het militair strafrecht aan te scherpen voor professionelere uitvoering van onder andere een adequaat tuchtproces.

De Tuchtrechterscursus is van eminent belang voor de organisatie die staat en valt met discipline. Hiervoor zijn Tuchtrechters belangrijk omdat zij moeten gaan kijken welke regels zijn overtreden, wat de impact is van de regels, onder welke omstandigheden de regels zijn overtreden, wat de mate van correctie is die toegepast moet worden en hoe dat corrigerend kan werken. Deze cursus is een herhaling dan wel een refreshment course, waarmee beoogd wordt de waarden en normen binnen de organisatie te waarborgen en bevorderen. Enkele vakken die verzorgd zullen worden tijdens deze opleiding zijn Tuchtrecht, Psychologie, Ethiek en Integriteit. Van het vak Tuchtrecht zullen onderwerpen aan de orde komen zoals de aard en functie van het recht, toepasselijkheid van militair tuchtrecht, strafbevoegdheid, sanctiestelsel en gedragsregels in het tuchtrecht. De training duurt twee maanden.

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie geeft aan dat ze blij is met de opening van het opleidingsjaar 2023. Het ministerie streeft, volgens de minister naar een krachtige, kundige en flexibele defensieorganisatie. “Dat wil zeggen dat er geïnvesteerd moet worden in kennis en vaardigheden, maar ook in de grondhouding, de attitude en de inborst van mensen.” Ook commandant van het IDO, kolonel Justus Hew A Kee toont zich ingenomen met de start van de cursus. Hij benadrukt hierbij dat het niet zo is dat er voor alle rangen een automatische bevordering is. “Je moet voldoen aan eisen en een van de meest belangrijke eisen is dat je de opleidingen met succes moet hebben afgerond,” aldus kolonel Hew A Kee.