De Boodschap
Defensie

IDO levert eerste groep militaire tuchtrechters af

“Het is voor ons een markante dag, omdat deze cursus 30 jaar terug voor het laatst is gedraaid binnen de defensieorganisatie. Al die tijd daarvoor hebben we het moeten doen met alleen praktijkoverdracht. Ervaring is ook nooit genoeg. Ook de theoretische uitgangspunten vormen de basis”, aldus kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) donderdag bij de afsluiting van de Tuchtrechterscursus voor de militairen van klas 23-01. Met het in ontvangst nemen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden van 14 militairen tot straffen bevoegde/beklagmeerdere verder aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces.

De IDO-commandant stelt dat tucht het belangrijkste instrument is binnen de defensieorganisatie, omdat het bestaat om de discipline van de militair te waarborgen. Deze discipline is nodig om operaties en uitvoeringen zo goed mogelijk te doen. “Niet alleen om gehoorzaam te zijn, maar ook volgzaam te zijn. Dus als je de tucht niet goed kan toepassen binnen de organisatie, dan zal die organisatie gedoemd zijn om tot de juiste potentie te komen”, aldus kolonel Hew A Kee.

Hoofdinstructeur van deze cursus, kolonel Glenn Sedney, stelt dat hij voor een klas heeft gestaan die niet daar aanwezig was met een schrift of laptop om aantekeningen te maken. “Maar er is actief deelgenomen. Het was een interactie en er zijn bijzondere vragen gesteld. Het gaat om mensen die uit de praktijk zijn en heel veel prakrijkervaringen naar voren hebben gebracht”, aldus kolonel Sedney. De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, benadrukte dat het nodig was om te komen tot het punt van standaardisering van de toepassing van het tuchtrecht. Voorheen moesten officieren deze ervaring on the job leren, waardoor elke persoon op basis van zijn eigen perceptie handelde. “Met deze standaardisatie hebben we kunnen bereiken dat wij allemaal één taal spreken”, aldus de bevelhebber.