De Boodschap
Kabinet van de President

Idul Fitre, samenwerken aan vooruitgang en welvaart van Suriname     

Dit is de dag, waarop de Moslims de Schepper danken voor het feit dat ze wilskracht en het uithoudingsvermogen hebben gekregen, om het vasten, één van de vijf zuilen van hun geloof, de Islam, hebben voltooid. Mede namens de First Lady, feliciteert president Santokhi, het volk van Suriname, maar meer in het bijzonder de moslimbroeders en zusters met Idul Fitre.

Het belangrijkste doel van Ramadan is, om de Schepper te gehoorzamen en vroomheid in onze harten te hebben. Deze heilige maand is een tijd van reflectie, het hart richten op naastenliefde, spirituele vernieuwing en dienstbaarheid aan minderbedeelden. Ramadan kent geen onderscheid tussen personen, iedereen is gelijk en gelijkwaardig. President Santokhi doet een beroep op eenieder, om broederschap en barmhartigheid te omarmen, en te werken aan de vooruitgang en welvaart van ons land.

We moeten de eenheid, opoffering en broederschap, onder de samenleving bevorderen, door een einde te maken aan negatief gedrag, waaronder jaloezie, hebzucht en haat, gaf de president aan. Zoals de voorouders hard hebben gewerkt voor het nageslacht, zo moeten wij ook gezamenlijk de schouders eronder zetten en zorgdragen voor duurzame ontwikkeling.

Ons land is de afgelopen periode ook getroffen door wateroverlast, onder meer als gevolg van klimaatsverandering, we moeten als mens er alles aan doen om de natuur en het milieu te beschermen. Ook de zinloze oorlog tussen Ukraine en Rusland, alsook het zinloze geweld in andere landen baart ons zorgen. Op deze Idul Fitre dag moeten we extra bidden voor de onschuldige mensen, die hun leven hebben gelaten, maar ook voor het beëindigen van de oorlog.

President Santokhi is ervan overtuigd dat de collectieve offers die worden gebracht, ertoe zullen leiden dat de economie van ons land zich volledig zal herstellen. Aan de Schepper wordt gevraagd, om Suriname te zegenen met vrede, veiligheid, gezondheid, welzijn en welvaart. Aan de hele natie wordt mede namens de First Lady een gezegend Idul Fitre toegewenst.