De Boodschap
Kabinet van de President

IMF-ontwikkelingstraject moet gebaseerd zijn op Surinaamse realiteiten

Regeringsleider Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de begrotingsbehandeling opgemerkt dat conform de gemaakte afspraken met de managing director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eind vorig jaar, de onderhandelingen voor een herziene Extended Fund Facility in de laatste fase belandt. De president heeft op maandag 20 februari 2023 geaccentueerd dat het ontwikkelingstraject van Suriname gebaseerd zal dienen te zijn op de Surinaamse realiteiten.

“De onderhandelingen met internationale crediteuren zullen worden gecontinueerd. Met een aantal landen is in het kader van de Paris Club overeenstemming bereikt. Er wordt thans gewerkt aan de verdere afronding van de bilaterale schuldherschikkingsovereenkomsten”, aldus het staatshoofd tijdens zijn toespraak in het parlement. President Santokhi heeft aangeven dat met lokale crediteuren reeds overeenstemming is bereikt. Hij zegt verder dat er nog onderhandeld wordt met de commerciële crediteuren. “Partijen zijn van sterk uiteenlopende standpunten dichterbij elkaar gekomen.” De verwachting is volgens de regeringsleider dat met de afronding van een nieuwe Staff Level Agreement met het IMF de commerciële leningen naar tevredenheid van alle partijen afgerond kunnen worden.

President Santokhi geeft verder aan dat de schuldonderhandelingen met de zogenaamde officiële crediteuren voor wat India betreft in de finale fase zijn beland. “Dit, nadat de regering tijdens mijn recent bezoek aan India goedkeuring heeft gehecht aan de op technisch niveau afgeronde schuldovereenkomst”, nuanceert het staatshoofd. Hij zegt dat nu alle energie gestopt wordt in de schuldonderhandelingen met de Volksrepubliek China. De politieke en diplomatieke inspanningen om tot herschikking te komen zijn de afgelopen dagen geïntensiveerd.