De Boodschap
Financiën & Planning

IMF tevreden over uitvoering programma door Suriname

Een delegatie onder leiding van de minister van Financiën en Planning en de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) participeert momenteel in de IMF\WB Spring meetings in Washington, DC. Ondertussen zijn enkele belangrijke meetings gehouden. De eerste meeting met de IMF Deputy Managing Director, Kenji Okamura, vond op dinsdag 19 april plaats.

De IMF-topman feliciteerde Suriname met de voortvarende uitvoering van het EFF-programma hetgeen ertoe heeft geleid dat de eerste evaluatie succesvol werd afgerond. Hij merkte op dat de regering erg gecommitteerd is en sterke ownership toont. Hij wees er verder op dat er nog een aantal grote hervormingen op het programma staan die uitgevoerd moeten worden waaronder invoering BTW, aanpassing energietarieven, terugdringen subsidies.

Minister Achaibersing haalde aan dat er bij de uitvoering van het programma rekening moest worden gehouden met Covid en volledig onverwacht; de recente overstromingen in het binnenland, terwijl we nu ook geconfronteerd worden met de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hij vroeg aandacht voor de grote offers die het Surinaamse volk in dit kader reeds heeft moeten brengen en dat er hier terdege rekening mee moet worden gehouden. Er werd verder gesproken over de status van de onderhandelingen om te komen tot schuldherstructuring met voornamelijk de Paris Club, India en China. Er werd erkend dat deze bilaterale onderhandelingen niet slechts technische onderhandelingen zijn, maar ook sterk beïnvloed worden door de internationale politiek.

Kenji Okamura gaf aan dat Suriname mag rekenen op alle ondersteuning van het IMF bij de verdere implementatie van het programma. Voor assistentie en monitoring van het programma zal volgende maand een IMF-vertegenwoordiger in Suriname gestationeerd worden. De Deputy Managing Director was tijdens de meeting vergezeld van de directeur van de Western Hemisphere Department (WHD), Ilan Goldfajn, en het IMF-team voor Suriname. Suriname werd verder ondersteund door de Executive Director van de Braziliaanse landengroep, Afonso Bevilaqua.