De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

Impact Covid-19 op toerisme zwaarwichtig

Dat Covid-19 een zwaarwichtige impact heeft op de toerisme sector is onderbouwd bij de opening van een driedaagse training. Dit heeft gastpreker Martin Panday gestaafd middels bevindingen van de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO). Hij voerde het woord op 7 juli 2021, tijdens de train the trainers activiteit, waarbij verschillende actoren uit de sector zich buigen over hoe in te spelen op de uitdagingen die gepaard gaan met de Covid-19 pandemie.

De toerismesector is een van de zwaarst getroffen sectoren. Over het jaar 2020 is een verlies van 1.3 biljoen US-dollars gecalculeerd. Dit terwijl in 2019 wereldwijd 1.7 biljoen US-dollars werd besteed aan toerisme. In totaal zijn 120 miljoen banen in gevaar komen te verkeren van de 150 miljoen medewerkers die deze sector in 2019 telde. Het aantal toeristische bezoeken is wereldwijd met 72% teruggevallen in 2020.

Aan de andere kant zegt de spreker dat door de pandemie ondernemers zich meer zijn gaan richten op lokale toerisme. Ook in Suriname is dat het geval. “Vele resorts zijn volgeboekt.” Andere positieve impacts van de pandemie zijn dat er minder lucht- en milieuvervuiling heeft plaatsgehad, minder energieverbruik en waterconsumptie. Ook heeft de spreker aangegeven dat de pandemie in zekere mate heeft gezorgd voor het verduurzamen van de sector.

De spreker is verder ingegaan op de vooruitzichten en mogelijkheden binnen de sector. Daarbij is van gedachten gewisseld met participanten van de training hoe te komen tot het steeds verder verduurzamen van de sector. De training richt zich voornamelijk op verduurzaming met het oog op de uitdagingen die gekoppeld zijn aan Covid-19. Betrokkenen steken de koppen bij elkaar om te voorkomen dat er ooit weer zoveel schade wordt aangericht aan de sector. Een belangrijke benadering daarbij is volgens de deskundigen het minimaliseren van de negatieve gevolgen en het vergroten van de voordelen voor mens en milieu.

Aan de trainingen nemen deel verschillende actoren vanuit de toerisme sector uit Guyana en Suriname. Het gaat om vertegenwoordigers van de overheid, alsook de particuliere sector. De training zal ertoe moeten leiden dat er eenduidige programma’s en protocollen worden ontwikkeld. Hierbij zijn onder andere van belang de beschikbaarheid van kennis, financiering, continue inspanningen en creativiteit. De training wordt vanuit Overbridge resort, waar de Surinaamse deelnemers aanwezig zijn, via Zoom verzorgd. Bij de training waren ook minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme en zijn collega Amar Ramadhin van Volksgezondheid aanwezig.