De Boodschap
Volksgezondheid

Start training-nascholing HEARTS protocol en launch SUMoves

Suriname zal de komende maanden geleidelijk een verandering merken in de zorg die ze krijgen in een 4-tal belangrijke gezondheidscentra van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), de Medische Zending (MZ) en 15 poliklinieken van de private sector. Op vrijdag 2 december 2022 heeft het HEARTS Nationale Coördinatie Team, geleid door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, directeur Rakesh Gajadhar Sukul en onderdirecteur Ritesh Dhanpat een enthousiast team op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg bijeengebracht en de training-nascholing in de HEARTS (NCD) richtlijnen aangevangen. Deze training-nascholing komt tot stand in samenwerking met de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) en de financiering van IDB – Health Services Improvement Project.

President Chandrikapersad Santokhi onthulde de 4-delige poster set en overhandigde belangrijke middelen aan het ministerie van Volksgezondheid, om de implementatie van het initiatief te ondersteunen. Deze omvatten de Hypertensiebehandelprotocollen, Healthy Lifestyle richtlijnen, tafelbladen voor artsen en gezondheidswerkers en gezondheidspaspoorten voor patiënten.

HEARTS in the Americas is een initiatief van landen, geleid door de ministeries van Volksgezondheid met deelname van lokale belanghebbenden en de technische medewerking van PAHO/WHO. Suriname heeft zich gecommitteerd als 23ste land aan dit initiatief in onze Regio. Landen die het programma uitvoeren, hebben reeds successen geboekt, waaronder Barbados en Cuba. Als onderdeel van het pilotproject in Barbados, anderhalf jaar na de implementatie, verbeterde het controlepercentage voor hoge bloeddruk met 14,5%. Cuba constateerde ook een stijging van de controlepercentages van 36% naar 59% in het onderzochte bevolkingscohort, nadat het programma in 2016 was geïmplementeerd. Een van de bekende redenen voor Cuba’s succes was de update van zijn formularium van hypertensie medicatie met langwerkende medicijnen en verkrijgbaar in vaste combinaties. (PAHO).

Tijdens de start van de nascholing presenteerde de voorzitter van de Commissie Non-communicable Disease (NCD) Protocollen, Drs. Radha Ramjatan, het gestandaardiseerde behandelingsprotocol welke artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg nauw zullen volgen. Deze bestaan ​​voornamelijk uit langwerkende en vaste-dosis combinaties van antihypertensiva, die binnenkort verkrijgbaar zullen zijn in Suriname.

Hart- en vaatziekten (een ziekte die het hart en de bloedvaten aantasten) zijn verantwoordelijk voor 78% van alle sterfgevallen als gevolg van niet-overdraagbare ziekten. Ongecontroleerde hypertensie is wereldwijd de grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadharsukul, merkte op dat in het laatste bevolkingsonderzoek in Suriname (STEPS 2013) werd onthuld dat ongeveer, 26.2% in de bevolking een verhoogde bloeddruk had en dat 57.7% niet op de hoogte waren van het hebben van een verhoogde bloeddruk.

Om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen, moet het aantal personen in Suriname met een verhoogde bloeddruk in 2030 zijn teruggebracht tot één op de vier personen (25%). Hij constateert dat Suriname op weg is om de SDG’s te halen door het HEARTS in the Americas Initiative te implementeren.

De minister waarschuwde dat het bij het HEARTS Initiatief niet alleen gaat om het innemen van medicijnen. Hij herhaalde dat de Surinamers een actieve rol moeten innemen he bij het bevorderen en vasthouden aan een gezonde levensstijl, een belangrijk onderdeel van het HEARTS-initiatief. Hij benadrukte de rol van bepaalde stressfactoren die de verhoging van de bloeddruk ondersteunen. Deze omvatten het eten van ongezond voedsel, roken en het drinken van te veel alcohol. Het is belangrijk dat Surinamers deze stressoren verminderen door veerkrachtiger te worden. Met kleine aanpassingen is er al heel wat te verbeteren. Train zoveel mogelijk. Dit kan bestaan ​​uit stevig wandelen gedurende 30 minuten, ten minste vijf dagen per week. Eet gezond door voldoende fruit en groenten te consumeren en minder ongezond voedsel, waaronder transvetten en onverzadigde vetten. Laat alle frisdrank staan om de suikerinname te verminderen en drink in plaats daarvan meer water. Drink minder alcohol en stop met roken.

Tijdens de bijeenkomst werd het SUMoves Initiatief gelaunched waarbij alle Surinamers worden aangespoord om ” hun bloedrukken te kennen”. Elke burger wordt aangespoord om een ​​bloeddrukcontrole te krijgen en zorg te zoeken als hun meeting verhoogd of hoger is dan 140/90.

Het team van het ministerie van Volksgezondheid bedankt de IDB, de PAHO, het HEARTS NCT de HEARTS Protocollen commissie en de andere belanghebbenden voor de geleverde steun om het HEARTS in the Americas-initiatief in Suriname te kunnen implementeren en kijkt uit naar de voortdurende inzet om ervoor te zorgen dat de implementatie succesvol is.