De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Inheems dorp Post Utrecht krijgt elektriciteit

Het Inheems dorp, Post Utrecht, gelegen aan de linkeroever van de Nickerierivier nabij het ressort Wageningen krijgt binnen enkele weken 1x 24uur elektriciteit. In verband hiermee heeft districtcommissaris Senrita Gobardhan tezamen met de heer Sonny Letnom (Hoofd Grid Development van de EBS) en de bestuursdienst Wageningen het dorp bezocht.

Met Dorpskapitein Dorethy Marius en de bewoners is er vergadert over het uit te voeren elektrificatieproject van het dorp. Van de bewoners is medewerking en begrip gevraagd voor het werk dat enkele weken zal duren.

 

Na voltooiïng van de werkzaamheden zal Post Utrecht uit haar jarenlange isolement worden gehaald. Een lang gekoesterde wens van de bewoners zal hiermee ook in vervulling gaan. Met 1x 24 uur elektriciteit zullen de ontwikkelingskansen van het dorp ook aanzienlijk vergroot worden.