De Boodschap
Kabinet van de President

Inspiratiebeurs ‘SULA’ biedt gevarieerd programma

  Informatiestands over de diverse afdelingen binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en workshops met fysieke deelname van bezoekers. Dit is deel van het gevarieerd programma van de vierdaagse informatiebeurs ‘SULA’, die deze week door het voornoemde departement wordt georganiseerd. Met deze beurs wordt beoogd schoolleiders, leerkrachten, ouders c.q. verzorgers en leerlingen te informeren over de onderwijsontwikkelingen op het niveau van zowel het gewoon lager onderwijs (GLO) als het voortgezet onderwijs (VO).

Ad interim onderwijsminister Krishnakoemarie Mathoera viel op woensdag 29 maart de eer te beurt de activiteit voor geopend te verklaren. Ze vroeg leerkrachten inspiratie uit deze beurs te putten en de hernieuwde energie aan de kinderen over te dragen. De bewindsvrouw sprak haar dank uit aan de aanwezige onderwijsgevenden, voor hun inzet en benadrukte dat het werk van de leerkracht van onschatbare waarde is. Minister Mathoera memoreerde ook het motto van voormalig onderwijsminister Marie Levens, namelijk: “Geen enkel kind blijft achter, elk kind telt.” Volgens de ad interim heeft de ex-minister de basis gelegd voor een vernieuwd onderwijssysteem. “Wij zullen voortgaan op het pad, dat zij heeft gelegd”, aldus minister Mathoera.

De vernieuwende ontwikkelingen binnen het onderwijs en het aantrekkelijker maken van het systeem, hebben het MinOWC op het idee gebracht de inspiratiebeurs in het leven te roepen. De vernieuwingen hebben als doel alle kinderen binnen de samenleving gelijke kansen te bieden. Behalve dat onderwijs leuker en aantrekkelijker moet worden, moeten er ook meer ontwikkelingsmogelijkheden worden gecreëerd om het fenomeen van drop-outs tegen te gaan. De beurs biedt dan ook een gevarieerd programma; van infostands tot workshops met fysieke deelname van bezoekers. Verder kan men alle informatie, inclusief de workshops, online terugvinden.

De beurs wordt gehouden in het Cultureel Centrum Suriname (CCS). De activiteit staat van 29 maart tot en met 31 maart open voor schoolleiders en leerkrachten. Ouders, verzorgers en leerlingen kunnen het evenement op zaterdag 1 april bezoeken. De beurstijden zijn: woensdag tot en met vrijdag van 9 uur ‘s morgens tot en met 1 uur in de namiddag en op de zaterdag van 9 uur ‘s morgens tot en met 2 uur in de namiddag.