De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Instituut voor Beeld en Geluid en Nationaal Archief Suriname bestendigen samenwerking

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft hoog bezoek gehad van de directie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De heren Eppo van Nispen tot Sevenaer en Harm Post hebben op woensdag 25 januari 2023 een werkbezoek afgelegd aan het NAS. In 2022 hebben beide instituten een Memorandum of Understanding (MoU) getekend voor samenwerking op het gebied van mediageletterdheid en digitale inclusie, het wederzijds bieden van een veilige omgeving voor onderzoek op locatie of educatieve toegang tot gedigitaliseerde collecties, het delen van onderzoek en netwerken voor wederzijds voordeel.

Sedert de ondertekening van de MoU hebben experts van het Instituut voor Beeld en Geluid in versneld tempo samengewerkt met hun collega’s van het NAS aan de uitvoering van de geïdentificeerde projecten.  Zo zijn er afspraken gemaakt over de transport en overhandiging van technisch apparatuur ten behoeve van de sectie Film, Video en Audio (FVA) van het NAS, de beschikbaarstelling van Audio en Video (AV) materiaal over Suriname en trainingen en workshops waarbij het medialandschap in Suriname betrokken wordt. Capaciteitsontwikkeling en -versterking van het NAS en andere relevante belanghebbenden in Suriname genieten ook prioriteit in de verdere samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

De werkbespreking werd namens het NAS gevoerd door directeur Rita Tjien Fooh samen met Ricardo Carrot, chef van de sectie FVA.