De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Internationale Dag van de Sport voor Vrede en Ontwikkeling

Vandaag 6 april is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale dag van de Sport. De bedoeling hiervan is om het belang van sport voor verbroedering en vrede op de wereld te verduidelijken. Sport is niet alleen belangrijk voor de gezondheid maar heeft een centrale rol in de maatschappij. Sport levert een bijdrage aan de empowerment van vrouwen en jongeren, individuen en gemeenschappen.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) c.q de regering van de Republiek Suriname is ervan overtuigd dat door te sporten een aantal nationale vraagstukken mede opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld: sport om criminaliteit (in het bijzonder jeugdcriminaliteit) te voorkomen, sport als recreatie, sport tegen Non- Communicable Diseases (NCD’s), en sport omdat eenieder er recht op heeft.

In Suriname wordt er stilgestaan bij deze dag en kan er met trots worden aangeven dat sport onze multiculturele samenleving het volgende bijleert: verdraagzaamheid, solidariteit, sociale insluiting en gezondheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Wij willen vandaag ook erbij stilstaan om gezamenlijk sportdoelen te stellen voor onze natie, onze kinderen en vooral de meer kwetsbare groepen in de samenleving. Het ministerie van ROS roept de samenleving daarom op om vooral de jongeren en personen met een speciale hulpvraag niet te vergeten. Ook zij moeten hun mensenrechten beleven om aan sportactiviteiten deel te nemen.