De Boodschap
Kabinet van de President

Investeringen productie en agrarische sector vergroot

Boeren kunnen goedkoop kapitaal lenen om te kunnen investeren in de agrarische sector, in het bijzonder voor de rijstsector. In het bel- en vraagprogramma “Bel, Taki Nanga Deng Tiri Man” op maandag 4 april 2022 ging president Chandrikapersad Santokhi in op het NOFA-fonds.

Het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) is een fonds voor de agrarische sector welke een aantal weken terug is goedgekeurd in het parlement. Er zal hier veel geld in worden gestoken zodat boeren goedkoop kapitaal kunnen lenen om te investeren in de agrarische sector. Hieruit is 30 miljoen US-dollar gereserveerd voor de rijstsector in Nickerie. Onder andere dient dit te worden geïnvesteerd in pompen, polders, lozingen en waterschappen en het creëren van nieuwe arealen voor de rijstbouw ten bate van rijstproductie in Suriname.

De registratie met betrekking tot dit fonds zal plaatsvinden op het kantoor van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te Nickerie. De minister van LVV zal hierover nog bekendheid en richtlijnen geven aan de gemeenschap. Naast NOFA komt er binnenkort ook een productiefonds waar ondernemers ook goedkoop kapitaal kunnen lenen om te investeren in hun bedrijf. Het Klein en Middelgrote Ondernemingen fonds (KMO) is gericht op kleine en middelgrote bedrijven en startende ondernemers die behalve steun ook begeleiding kunnen ontvangen. De Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) is er voor jonge, onwetende ondernemers die hen technische en financiële bijstand zal verlenen. Kortom zal er veel worden geïnvesteerd in de productie en agrarische sector.

President Santokhi ontvangt op 5 april 2022 stakeholders binnen de rijstsector van Nickerie, bestaande uit molenaars, verbouwers en boeren. Bij deze ontmoeting zal onder andere de padiprijs aan de orde komen alsook het creëren van een platform. De prijzen van rijstproducten zullen binnen dit platform bepaald worden.