De Boodschap
Volksgezondheid

Israëlische overheid schenkt beschermingsmateriaal aan Volksgezondheid

De overheid van Israël heeft door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking een partij persoonlijk beschermingsmateriaal gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. De overhandiging van deze geste vond op woensdag 17 februari 2021 plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin is ingenomen met de donatie. Israël is volgens hem ook het voorbeeld van hoe een vaccinatieplan uit te voeren.

Volgens de bewindsman heeft het land in het kader van “ondersteuning aan elkaar” gemeend de Surinaamse samenleving medische spullen te doneren. Het gaat voornamelijk om beschermingsmiddelen. Het materiaal werd overhandigd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, dat het vervolgens aan Volksgezondheid deed toekomen. Het gaat om 100.000 chirurgische maskers, 4600 shoecovers, 4600 surgical caps, 1000 surgical gowns, 5000 KN95 maskers en 20 oximeters. “Het is een zeer grote donatie”, aldus minister Ramadhin. Het ministerie van Volksgezondheid zal de spullen, een totaal van 63 dozen, doen toekomen aan de verschillende gezondheidsinstelling.

“Vandaar zullen ze verdeeld worden zodat in ieder geval onze gezondheidswerkers c.q. frontlinie werkers op een beschermende en veilige wijze hun werkzaamheden kunnen uitoefenen.” Minister Ramadhin acht de geste daarom belangrijk voor Suriname. Hij benadrukt dat bescherming de enige bewezen methode is om besmetting, in deze COVID-19, te voorkomen. “Daarom dat wij zeer veel waardering hechten aan deze donatie. Wij zeggen de Israëlische overheid enorm veel dank.” De bewindsman kijkt uiteraard ook uit naar meer ondersteuning vanuit andere landen. Hij deelt mee dat er op dit stuk continu gesprekken gaande zijn en spreekt de hoop uit dat deze vruchten afwerpen.

Minister Ramadhin zegt dat Israël met 7 miljoen vaccins momenteel het land met het hoogste percentage toegediende vaccins is. Zij zit daarmee wereldwijd aan de top van het percentage beschermde populatie. “Israël is zeker het voorbeeld van hoe het moet gaan met vaccins”, aldus de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat Suriname op dit vlak niet alleen de nodige logistieke ondersteuning zal vragen. Suriname zal ook het succes van het vaccinatieplan van dit land bekijken en nagaan hoe dit plan toe te passen.