De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jeugdzaken brengt bezoek aan Marowijne

Directeur Genti Mangroe van het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft samen met een deel van haar directieteam een bezoek gebracht aan het district Marowijne. Tijdens het bezoek zijn er schoolpakketten gedistribueerd en is er een oriëntatiebezoek gebracht aan de werklocatie van Jeugdzaken aldaar. De overhandiging van de pakketten is namens minister Rishma Kuldipsingh van AW&J geschiedt door Genti Mangroe en haar team. Het bezoek heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 november 2021.

 

Marowijne is het laatste district waar de distributie van het schoolpakketten project heeft plaatsgevonden. Via de structuren van dit district heeft de distributie plaatsgevonden en hebben de geselecteerde scholieren van het GLO en Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) hun pakketten in ontvangst mogen nemen. De scholieren van Moengo en omstreken zijn bemoedigd om hun best te doen om het schooljaar succesvol af te ronden, ondanks alle uitdagingen. Na het distribueren van de schoolpakketten heeft er een werkbespreking plaatsgevonden waar er verschillende problemen en oplossingsmodellen ter sprake zijn gekomen en welke projecten uitgevoerd kunnen worden in het district. Het eerste waarvoor aandacht is gevraagd, is een werklocatie van waaruit de coördinator voor het district Marowijne en haar team kunnen opereren. Na de werkbespreking heeft het team een oriëntatiebezoek gebracht aan de werklocatie van Jeugdzaken Marowijne. Er is weinig gedaan aan het onderhoud van de locatie en heeft Mangroe aangegeven de situatie te bespreken met de districtscommissaris om te na te gaan hoe er op korte termijn een oplossing kan komen aan de situatie van het pand, in het belang van de jeugd van Marowijne.