De Boodschap
Justitie & Politie

JusPol besteedt aandacht aan mentale gezondheidszorg korpsen

Leidinggevenden op het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) en bij de verschillende korpsen hebben op vrijdag 10 juni een lezing bijgewoond. De titel van de lezing was: “Clinical Pastoral Counseling and Psychology”. Eén van de beleidsintenties van het ministerie, is het aantrekken van specialistische zorg gericht op de mentale gezondheidszorg van vooral korpsleden. Dit vanwege de traumatische gebeurtenissen waarmee zij geconfronteerd raken bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Deze lezing is de eerste stap in de richting van een structurele aanpak van de mentale gezondheidszorg bij het ministerie van Justitie en Politie en alle diensten die onder het ministerie vallen.

De inleider op de avond was pater Romanus Ebonyi Ph.D. Tijdens de lezing is de geestelijke ingegaan op de betekenis van klinische pastorale counseling en de diverse ziektebeelden. Hij heeft uitgelegd wat de verschillende temperamenten zijn en hoe ze tot uiting komen in de persoonlijkheden van mensen. Daarna heeft hij uitgelegd wat depressie is, hoe het ontstaat en hoe het zich manifesteert. Na de presentatie was er een vragenronde en is de inleider ingegaan op vragen vanuit het publiek.