De Boodschap
Binnenlandse Zaken

“Kleur de wereld oranje: Stop geweld tegen vrouwen nu!”

Kleur de wereld oranje: Stop geweld tegen vrouwen nu! Is het thema van de 16 dagen van Activisme tegen Gendergerelateerde geweld campagne, die loopt van 25 november tot 10 december 2021. In dit kader is op 24 november de vlag gehesen op het terrein van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) aan de Wilhelminastraat. Dit gebeurde in het bijzijn van onder andere Biza-minister Bronto Somohardjo, BiZa-directeur Mohamad Eskak, HRM-directeur Jacintha Thomas-Alfaisie en vertegenwoordigers van BGA en de Bevolkingsfonds van de VN (UNPF). HRM-directeur Thomas-Alfaisie sprak de hoop uit dat geweld tegen vrouwen niet alleen minder wordt, maar dat het helemaal stopt. Om extra aandacht aan deze ‘Orange Day’-campagne te geven werd een speciale meeting gehouden in de Ballroom van hotel Torarica met alle actoren die zich bezighouden met gender gerelateerde vraagstukken.

Minister Somohardjo voelt zich meer dan geroepen om die zaken in orde te krijgen zodat de bewustwording ertoe bijdraagt dat de geweldscijfers tegen vrouwen daadwerkelijk omlaaggaan en helemaal niet meer plaatsvinden. De bewindsman wil betere structuren binnen zijn departement voor de structurele ontwikkeling van gendergelijkheid door het instellen van de Gender Focal Point. Hierdoor kan specifiek beleid worden ontwikkeld, dat past binnen de ontwikkelingsdoelen van de regering en kunnen er budgetten worden opgebracht op de Biza-begroting. “Het bestrijden en voorkomen van geweld in elke vorm en tegen wie dan ook, is niet alleen de taak van de overheid, maar de taak van ons allemaal. Ook u heeft een belangrijke taak bij het voorkomen van gender- en huiselijk geweld. Als minister die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het genderbeleid, roep ik u allen op om samen met het ministerie te werken aan een samenleving die vrij is van gendergerelateerd geweld. Laten wij samenbundelen en als natie deze strijd tegen het geweld aangaan”, aldus minister Somohardjo.

Hakiem Lalmohamed, co-chair UNFP Youth Advisory Group, onderstreept het belang van samenwerken. “Wanneer je groeit is het goed om anderen mee te nemen zodat je samen kan groeien. Zo kun je verschillende dingen bereiken waaraan je zelf niet had gedacht, dat is de kracht van samenwerken. Leave no one behind!”

Orange Day is 30 jaar geleden als een internationale campagne begonnen om geweld tegen vrouwen en meisjes in de hele wereld terug te dringen en ze in plaats daarvan te koesteren en lief te hebben. Volgens de VN krijgt 1 op de 3 meisjes in de wereld te maken met enige vorm van geweld. Met de Covid-pandemie is die verhouding toegenomen naar 2 op 3. De campagne wordt dagelijks uitgevoerd vanaf 25 november (de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen) tot en met 10 december (de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens).