De Boodschap
Kabinet van de President

Klimaattop COP26 van eminent belang om gevolgen klimaatverandering te mitigeren

 

De VN-klimaatconferentie kan gecategoriseerd worden als een van de belangrijkste bijeenkomsten van dit decennium. Hier slaan wereldleiders de handen in elkaar om een klimaatcatastrofe af te wenden. Suriname is klaar om haar verantwoordelijkheid op te nemen. President Chandrikapersad Santokhi zal de aanwezigen op dinsdag 2 november 2021 toespreken in Glasgow, Schotland. COP26 is een belangrijk evenement waaraan leiders uit alle landen deelnemen om na te gaan wat de wereld meer kan doen om de klimaatcrisis op te lossen.

 

Bijna 30 jaar geleden kwamen de wereldleiders voor het eerst bijeen om de klimaatverandering samen aan te pakken. De Verenigde Naties verzochten de landen een klimaatverdrag te ondertekenen dat elk van hen zou verplichten de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Vanaf dat moment komen de landen die het verdrag hebben ondertekend jaarlijks bijeen om de vorderingen en uitdagingen te bespreken. In 2020 zijn de vertegenwoordigers uit de verschillende landen door de Covid-19-pandemie niet bijeengekomen.

 

Alexander Boris Johnson, premier van het Verenigd Koninkrijk waarschuwt dat het opwarmen van de aarde een onbeschrijflijk ernstig vraagstuk is. “Als we de klimaatverandering vandaag niet serieus nemen, zal het morgen te laat zijn voor onze kinderen”, zegt hij op de COP26-top. Hij heeft benadrukt dat hoewel COP26 niet het einde van de klimaatverandering zal zijn, kan en moet deze het begin van het einde betekenen. “De mensheid heeft de klimaatverandering steeds op lange baan geschoven. Het is één minuut voor middernacht en we moeten nu handelen”, aldus de Britse regeringsleider.

 

In de strijd om de klimaatverandering te vertragen, staan landen als Barbados in de ‘frontlinie’, zegt premier Mia Mottley. Het eiland wordt bedreigd door stijgende zeespiegels en extreme weersomstandigheden zoals orkanen die in intensiteit en frequentie toenemen. Mottley heeft de ontwikkelde landen herinnerd om een belangrijke belofte op te lossen. “De ontwikkelde landen beloofden 12 jaar geleden om $ 100 miljard per jaar te besteden om hen tegen 2020 te helpen, maar dat doel is niet gehaald. Het is niet alleen een kwestie van landen die verantwoordelijkheden delen, zegt ze, maar om hun voortbestaan veilig te stellen. Het gaat om ons leven en dood. Het gaat om de stabiliteit van een natie”, onderkent de premier van Barbados.