De Boodschap
Defensie

Kosteloze medische en tandheelkundige diensten voor personen in Brokopondo en Sipaliwini

Bewoners van Brokopondo en Sipaliwini zullen tot en met 2 mei kosteloos gebruik kunnen maken van de medische en tandheelkundige diensten van South Dakota National Guard (SDNG) uit de Verenigde Staten. Deze diensten zijn onderdeel van de Medical Readiness Training Exercise (Medrete) te Brownsweg, Brokopondo Centrum en Atjoni die samen met het medisch team van het Nationaal Leger wordt uitgevoerd.

Naast het bieden van medische en tandheelkundige diensten, zal er samen met Surinaamse militairen gewerkt worden aan de renovatie van het gebouw van de OS Magentapolder in het district Wanica. Medrete is een welkome aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Bovendien vindt informatie-uitwisseling plaats tussen specialisten van beide landen. De South Dakota National Guard en de Surinaamse defensieorganisatie hebben een hechte relatie die al 16 jaar wordt onderhouden. Met Medrete gaat de defensieorganisatie dichter bij het volk om te ondersteunen en aan te pakken. De Medrete zou aanvankelijk eerder worden gehouden, maar onder meer de coronapandemie leidde steeds tot uitstel van de missie.