De Boodschap
Kabinet van de President

KPS verwelkomt ruim 190 aspirant agenten

Een heugelijke dag voor het Korps Politie Suriname (KPS) maar in het bijzonder voor 191 rekruten die bevorderd zijn tot aspirant van politie. Tijdens een officiële plechtigheid hebben deze manschappen op maandag 13 februari hun epauletten opgespeld gekregen in het Politie Opleidingscentrum. Tot de aanwezige functionarissen behoorden minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh, waarnemend korpschef Ruben Kensen en de voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Mielando Atompai.

Minister Amoksi toonde zich in aanwezigheid van de overige leden van de korpsleiding, familie en vrienden van de aspirant agenten zeer ingenomen met het moment. Hij vroeg de groep bevorderden om alles wat zij geleerd hebben waar te maken. “Je moet leren uit je fouten en doorgroeien.” De bewindsman gaat voor een modelkorps binnen het Caribisch gebied, waarbij er structureel ambtenaren opgeleid zullen worden. Het ligt volgens hem in de bedoeling om de steeds toenemende criminaliteit met ondersteuning van de nieuwe lichting aspirant agenten in te dammen. De justitieminister deed op hen een beroep om met het oog op een veiliger Suriname alle ondersteuning te geven aan het korps.

Net als minister Amoksi heette ook waarnemend korpschef Kensen de nieuwe manschappen welkom. Beiden wensten zij de groep succes toe met de verantwoordelijkheden die zij toebedeeld krijgen. De waarnemend korpschef drukte de aspirant agenten op het hart om zich met dezelfde ijver te blijven inzetten, ten faveure van de dienst en de gemeenschap. Zij zullen zich daarbij keurig en volgens de geldende normen en waarden moeten gedragen, in het bijzonder om te voorkomen dat zij het eigen imago en dat van de organisatie schaden. “We gaan u volgen, u moet de gemeenschap dienen en neemt u alle positieve dingen over”, aldus de politiefunctionaris.

De SPB is volgens bondsvoorzitter Atompai een vakorganisatie die over de rechtspositie van de politieambtenaren waakt. Hierbij is hun eigen inzet ook van cruciale betekenis. Hij moedigde de aspirant agenten dan ook aan om verder te studeren. De SPB-voorzitter benadrukte dat de mogelijkheid om hogerop te komen aanwezig is. Hij hield de manschappen voor dat hij ook eens als rekruut begon. Voorzitter Atompai riep de aspirant agenten op om te allen tijde hun verantwoordelijkheden te kennen.