De Boodschap
Kabinet van de President

Lancering Landelijk Woningbouw Programma Fase 1 op weg naar gemeenschapsontwikkeling

Het Landelijk Woningbouw Programma Fase 1 2023-2025 heeft als hoofddoel om de gemeenschap te voorzien van voordelen door te zorgen voor betaalbare en passende huisvesting, naast het bevorderen van geschikte leefomstandigheden voor elk Surinaams gezin. Deze ambitieuze stap in de richting van gemeenschapsontwikkeling wordt gekenmerkt door de lancering van het eerste verkavelingsproject te Reeberg, welke zal plaatsvinden op vrijdag 25 augustus 2023. 

Projectmanager Mark Rommy heeft een presentatie gegeven aan president Chandrikapersad Santokhi. Het programma streeft naar de verwezenlijking van betaalbare woonoplossingen en het stimuleren van gemeenschapsontwikkeling. Dit door middel van diverse doelstellingen, waaronder het creëren van gunstige kredietfaciliteiten, het bouwrijp maken van kavels en het bouwen van woningen binnen een helder wettelijk kader.

De aankomende lancering van het verkavelingsproject Reeberg markeert een cruciale mijlpaal binnen dit programma. In totaal zullen er 602 kavels bouwrijp gemaakt worden om beschikking houders toegang te verschaffen tot hun terrein en hen in staat te stellen hun woning te bouwen.

Het Landelijk Woningbouw Programma belooft niet alleen woonoplossingen te bieden, maar draagt tevens bij aan werkgelegenheid, economische stimulans en financiële stabiliteit.

President Santokhi onderstreept het recht van elke Surinamer op huisvesting. Het staatshoofd benadrukt zijn toewijding aan het implementeren van efficiënte registratiemethoden om degenen zonder woning te identificeren en te begeleiden gedurende dit proces.