De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Lezing als kick-off viering 80-jarig bestaan GMD

Nieuwe kansen binnen de Surinaamse Mijnbouwsector besproken

In het kader van het 80-jarig bestaan van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) op 1 januari 2023 is de kick-off gegeven van een reeks van bewustwordingsactiviteiten. Deze eerste activiteit, een lezing voor stakeholders en andere belangstellenden over de nieuwe kansen binnen de Surinaamse Mijnbouwsector, is op donderdag 1 december gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en is verzorgd door professor Salomon Kroonenberg.

Volgens Lindsey Sanné, fungerend hoofd van de GMD is de lezing bedoeld om de nieuwe kansen binnen de Mijnbouwsector in Suriname te belichten. “Bij de GMD komen er vanuit het bedrijfsleven regelmatig vragen binnen over delfstoffen zoals lithium, Kobalt en koper alsook de mogelijkheden tot het winnen daarvan”, geeft Sanné aan. “Voor het verschaffen van inzichten over deze kritische delfstoffen aan het publiek, is professor Salomon Kroonenberg, hoogleraar geologie benaderd”, zegt Sanné. Kroonenberg is in de zeventigerjaren bij de GMD werkzaam geweest en vervult thans nog een belangrijke rol bij gesteente onderzoek en het opleiden van AdeKus studenten.

Tijdens de presentatie ging professor Kroonenberg in op het belang van de zogenoemde kritische delfstoffen bij duurzame energie-ontwikkeling. Naar zeggen van de professor neemt de vraag naar hernieuwbare energie middels windmolens en zonnepanelen wereldwijd toe, alsook de vraag naar grote oplaadbare accu’s voor elektrische voertuigen. Dit resulteert in een steeds groter wordende vraag naar voornamelijk lithium, kobalt, koper, nikkel en zeldzame aarden. Zo zijn de schaarse lithium- en kobaltmijnen in handen van slechts enkele spelers waaronder China.

Professor Kroonenberg beaamt tijdens de lezing dat de Greenstone belt in Suriname de meeste goudvoorkomens heeft. Echter, is het niet het enige deel van ons land waar er metalen voorkomen. Zo noemt Kroonenberg de pegmatietgordel, een gordel met granietachtige gesteenten in Marowijne (op de rand van de arminaformatie) waar voornamelijk lithium voorkomens zijn aangetroffen. “Dit is rond de vijftigerjaren reeds onderzocht”, zegt Salomon Kroonenberg. “We hebben ook twee belangrijke koper afzettingen in Suriname waaronder de eerste in het Bakhuisgebergte, een bijzondere combinatie van apatiet (fosfaat) en koper. De tweede afzetting is te Weko Soela in het Boven- Tapanahony gebied. Ook nikkelvoorkomens (nikkel en chroom in ultramafische gesteenten) zijn aangetroffen. Dit, in het Boven-Saramacca gebied”, geeft de professor aan. De verkregen inzichten openen de weg voor het bekijken van exploratiemogelijkheden en investeringen.