De Boodschap
Volksgezondheid

Lions club Paramaribo zuid doneert aan Volksgezondheid namens Steven Blue

De Lions club Paramaribo South heeft, om de bestrijding van Covid-19 te helpen tegengaan, 1000 face shields geschonken aan het ministerie van Volksgezondheid. Met behulp van Surinamers in diaspora in New York, onder wie de heer Steven, Blue heeft de Lions deze schenking kunnen doen voor met name de frontliners in de ziekenhuizen. De face shields zijn bestemd voor 11 ziekenhuizen in Suriname. 

Meneer Blue is een Surinamer in New York die een samenwerking wil aangaan met organisaties in Suriname voor ondersteuning in nood. De heer Blue komt elk jaar naar Suriname met vakantie, maar vanwege de covid-19 pandemie is het dit jaar niet gelukt.  Met dat geld heeft hij besloten de face shields aan te schaffen en te doneren.

Marita Wijnerman, president van de club, zegt dat we elkaar nu meer dan ooit nodig hebben en vanuit de ‘we serve’ gedachte als Lions organisatie voelen zij zich geroepen om de samenleving te ondersteunen.

Amar Ramadin, minister van Volksgezondheid, geeft aan heel blij te zijn met alle donaties bestemd voor het helpen tegengaan van covid-19. “Wij zullen als ministerie ervoor zorgdragen dat de spullen komen waar ze daadwerkelijk moeten. Elke ondersteuning voor de veiligheid van de frondliners is welkom.” Hij zegt dat de donor coördinatie nu zoveel als mogelijk centraal zal worden gehouden via een donor coördinatie werkgroep. Deze werkgroep zal ervoor zorgen dat de spullen worden verdeeld onder de verschillende instellingen die dat het meest nodig hebben.