De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV krijgt oriëntatiebezoek van Tijms Mechanisatie VOF uit Nederland

Gedurende 11-15 september 2022 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bezoek gehad van een delegatie van Tijms Mechanisatie VOF uit Nederland.  Deze delegatie bestond uit Johan Tijms, directeur en Altinus Klaassen. Vermeldenswaard is dat de heren deel uitmaakten van het bedrijfsleven dat is meegereisd met Premier Mark Rutte en minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Nederland gedurende 12-14 september 2022.  

Tijms Mechanisatie VOF, gevestigd te Geesbrug, Nederland heeft een pilotproject ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend, Nederland.  Na goedkeuring zal er een pilotproject van 4 hectare uitgevoerd worden te Powakka met het concept van Tijms namelijk druppelirrigatie, bodemverbetering, investering in meer biodiversiteit, geïntegreerde bescherming tegen ziekten en plagen.  Het doel van het tweejarig project is om Tijms concept te toetsen en te demonstreren om vervolgens aan te tonen dat het voor de gemeenschap van Powakka toegevoegde waarde heeft. Op maandag 12 september heeft de delegatie in samenwerking met het ministerie van LVV en de vertegenwoordigers van Powakka een onderhoud gehad.Tijdens dit bezoek heeft de delegatie ook een bezoek gebracht aan het staatsbedrijf Food and Agricultural Industries (FAI) te Nickerie voor mogelijkheden tot samenwerking.

Op 15 september is het bezoek afgesloten met het ondertekenen van een overeenkomst (Momorandum of Understanding,MoU) tussen LVV en Johan Tijms. Het ministerie kijkt uit naar de goedkeuring van dit pilotproject en de vooruitzichten in verdere samenwerking met dit bedrijf op het gebied van gemechaniseerde landbouw.