De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV onderneemt awareness activiteiten over de wet “Dierenwelzijn” op de Sint Wilhelmusschool

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft met ondersteuning van de IDB en IICA op donderdag 4 Augustus 2022 awareness activiteiten met betrekking tot de wet “Dierenwelzijn” gehouden voor ruim 70 leerlingen op de Sint Wilhelmusschool 1 en 2. Voor deze awareness activiteiten waren de leerlingen van leerjaar 8 uitgekozen.

Dierenwelzijn is het voldoen aan de behoeftes van dieren en de zorg voor hun lichamelijke en mentale gezondheid. Om de bewustwording hiervan te vergroten werden een 3-tal presentaties gehouden door medewerkers van het directoraat Veeteelt. Tijdens de presentaties hebben de leerlingen geleerd wat dieren nodig hebben en wat zij wel of niet leuk vinden.

Verder leerden zij waarop ze moeten letten als ze dieren houden.

Het gedrag van de dieren en de 5 vrijheden van Dierenwelzijn in Suriname zijn o.a.:

1 Vrijheid van honger en dorst (Voldoende eten en drinken van de juiste soort)

2 Vrijheid van ongemak

3 Vrijheid van ziekte en verwondingen

4 Vrijheid van angst en stress

5 Vrijheid van natuurlijk gedrag te kunnen uitoefenen.

Daar er veel dierenleed was en weinig regels voor aanpak hiervan werd de wet dierenwelzijn in 2017 goedgekeurd. “Aangezien dieren niet zelf kunnen praten kunnen ze niet zelf opkomen voor hun rechten”, deelde Mr. Pryatna Ganesh tijdens de presentatie mee.

Verder werd aandacht besteed aan het verbod op dierenmishandeling. Men mag dieren niet schoppen, slaan, dumpen, onthouden van genoeg eten en drinken. Daarnaast mogen dieren niet aan de ketting noch in een te klein hok geplaatst worden. Ook is niet toegestaan dat dieren gedood worden, het jong gescheiden wordt van het moederdier. Het verwonden of onnodig verwijderen van delen van het lichaam is eveneens verboden. Dieren mogen niet als prijs uitgeloofd worden. Ook het vervoeren van dieren gebeurd op een aangewezen methode.

Voor deze awareness activiteit was de onderdirecteur Veterinaire Diensten, Drs. Faizel Wilnis aanwezig die de leerlingen motiveerde om de regels met betrekking tot dierenwelzijn toe te passen en na te leven. Hij drukte hen op het hart de informatie toe te passen in de praktijk, om dieren te beschermen. Dit project is geïnitieerd door Ennie Sontowirono.