De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV verzorgt training voor imkers in Coronie

Zevenendertig imkers van Coronie en Nickerie hebben op vrijdag 24 maart 2023 een training betreffende Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) gevolgd. Deze training werd verzorgd in het district Coronie door de afdeling Bijenteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het hoofddoel van de training is om te voldoen aan de internationale normen om toegang tot de markt te krijgen. Aangezien voedselveiligheid een belangrijk aspect is van voedselproductie en -verwerking, is bewustwording en training van groot belang om te kunnen voldoen aan internationale normen.

De training bestond uit een theoretisch deel waar de trainer Peter van Oostveen inging op Foodhandling, gevolgd door een veldbezoek waarbij er uitleg betreffende voedselveiligheidsaspecten werd gegeven aan de participanten. Tijdens de training kwamen verder aan de orde het doel van traceerbaarheid, het verkrijgen van informatie over etikettering alsook het beheren van ongediertebestrijding.

De zeer tevreden imkers waren ingenomen met de kennis die zij hebben opgedaan over voedselveiligheid en een hygiënische werkomgeving alsook van de voorwaarden van HACCP welke essentieel zijn voor toegang tot de internationale markt. Eén van de taken van het ministerie van LVV is het waarborgen van de voedselzekerheid en voedselveiligheid voor niet alleen de internationale markten, maar ook de totale Surinaamse samenleving. Dit wordt onder andere bereikt door het verzorgen van trainingen voor agrariërs teneinde de veiligheid en kwaliteit van agrarische producten te garanderen door handhaving van de geldende wettelijke voorschriften.