De Boodschap
Kabinet van de President

Majoor Samuels neemt leiding over bij Korps Militaire Politie

Majoor Roy Samuels heeft bij het Korps Militaire Politie (MP) de leiding overgenomen. Hij volgt overste Petrus Wasimin op als commandant bij deze eenheid van het Nationaal Leger (NL). Dit gebeurde middels de ceremoniële vaandeloverdracht op het MP-terrein aan de Tourtonnelaan, en wel in aanwezigheid van onder meer defensieminister Krishnakoemarie Mathoera, bevelhebber Werner Kioe A Sen, brandweercommandant Radjen Djakarie en het hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), Joyce Pane-Alfaisi. Overste Wasimin, die in mei 2021 werd aangesteld als commandant, neemt na 40 dienstjaren afscheid van de MP, terwijl majoor Samuels 39 jaar na zijn aantreden binnen de dienst wordt aangesteld als commandant.

Minister Mathoera blikte terug op een goede samenwerking met de uittredende commandant Wasimin. Ze noemde hem “betrokken bij de organisatie” en bedankte overste Wasimin voor de wijze waarop hij de afgelopen twee jaar leiding heeft gegeven aan de MP. De bewindsvrouw zegt dat dit is gebeurd onder uitdagende omstandigheden. Desondanks heeft hij het werk met passie gedaan. Minister Mathoera memoreerde ook de bijdrage van overste Wasimin binnen de defensieraad. Ze sprak haar vertrouwen uit in majoor Samuels, namelijk dat hij de rol van de MP verder zal versterken ten dienste van de Surinaamse samenleving.

Kolonel Kioe A Sen bedankte overste Wasimin voor de inspanningen die hij heeft gepleegd om in een moeilijke periode sturing te geven aan de dienst. De bevelhebber sprak zijn waardering uit voor de inzichten van de uittredende commandant. Zowel minister Mathoera als kolonel Kioe A Sen legde er de nadruk op dat majoor Samuels de discipline binnen het leger zal moeten terugbrengen. Van de bevelhebber kreeg de nieuwbakken commandant ook mee om vooral verjonging door te voeren bij de MP en daarmee voor opvolging te zorgen.

Overste Wasimin blikte onder meer terug op een periode waarbinnen de covidpandemie haar tol heeft geëist van de samenleving én ook van de MP. Hij merkt op dat de MP veelzijdiger moet worden en de beschikking moet hebben over meer capaciteit. Volgens de uittredende commandant is de MP in transitie en is er een nieuwe weg ingeslagen. De missie, visie en kernwaarden van de dienst zijn bijgesteld en daarmee wordt er een bijdrage geleverd aan de imagoverbetering, transparantie en integriteit. Er is een optimale samenwerking met de overige gewapende machten. De uittredende commandant is ervan overtuigd dat majoor Samuels de transitie zal voortzetten en gaf aan het commando in volste vertrouwen over te dragen.

De nieuwbakken commandant wees in zijn toespraak op de ondergeschiktheid van de MP aan het bevoegd gezag. Hij zegt dat discipline van de dienst boven alles staat. Als nieuwe leidinggevende zal hij zich ervoor beijveren om de discipline binnen het leger terug te brengen en het korps naar grotere hoogten te brengen. “Er zullen verandering optreden, ik zie goede tijden tegemoet”, aldus de nieuwe MP-commandant. Hij benadrukt dat de MP het imago van voorheen moet terugkrijgen. Daarnaast is een van de doelstellingen van majoor Samuel dat de MP zich meer laat zien in de samenleving.