De Boodschap
Defensie

Marineboten verwijderd uit Saramaccakanaal en vernietigd

Het ministerie van Defensie heeft de marineboten in het Saramaccakanaal door een particulier bedrijf laten verwijderen. Deze patrouillevaartuigen zijn hierna op een milieuvriendelijke manier ontmanteld, waarna de delen daarvan zijn begraven. Deze boten, die geen economische waarde meer hadden, belemmerden al geruime tijd de vrije doorvoer van andere schepen in het Saramaccakanaal en vormden daarnaast ook een gevaar voor het milieu.

Het verwijderen van deze vaartuigen was ook noodzakelijk vanwege het uitbaggeren van het Saramaccakanaal. De boten zijn in maart 2016 gemeerd langs het Saramaccakanaal en onder het beheer geplaatst van HiQ Oil Suriname N.V, waarna ze in de loop van tijd in deplorabele staat kwamen te verkeren. Uiteindelijk heeft het ministerie op eigen kosten, na goedkeuring door de Raad van Ministers, de boten door een bedrijf laten verwijderen.