De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Markoesateelt in Coronie en Nickerie wordt nieuw leven ingeblazen

In de districten Coronie en Nickerie worden 50 voorlichters getraind in alle facetten van de teelt van markoesa. Dit vloeit voort uit het project “Strenghtening of Minor Food Crop Production” welke door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt uitgevoerd. 

Na de tweedaagse training, die op maandag 31 oktober 2022 van start is gegaan en verzorgd wordt door deskundigen van de het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV) zullen voorlichters kennis opdoen in de markoesateelt. Vervolgens ligt het in de bedoeling om binnen dit project samen met de boeren in het veld 10 proeftuinen op te zetten en vandaaruit zullen praktijktrainingen ontstaan.

De bedoeling van dit project is volgens DLOAV-onderdirecteur, Maitrie Jagroep, de teelt van markoesa nieuw leven in te blazen. De markoesateelt is door de regering geïdentificeerd als een van de potentiële exportgewassen die verder ontwikkeld dient te worden. Alleen is deze teelt die voor het grootste deel in de districten Wanica, Saramacca en Nickerie wordt beoefend, de afgelopen 5 jaren, als gevolg van ziekten en plagen, degenereren van het plantmateriaal en de concurrentie van import pulp uit het buitenland, jaren achtergebleven.

Binnen dit project zal er volgens de onderdirecteur ook het aspect van onderzoek meegenomen worden Met deskundigen uit het zuidelijk buurland Brazilië zullen 3 verschillende variëteiten van markoesa worden binnengehaald om onderzoek te doen naar welke van de variëteiten het best in ons land bloeit. Ook, zullen er trainingen worden verzorgd op het gebied van onderzoek. Het ligt in de bedoeling van het ministerie van LVV en de regering om vanuit de staatsbegroting op al niet te lang termijn, voor de verwerking van markoesa, een verwerking unit op te zetten die de afzet voor producenten moet garanderen.