De Boodschap
Kabinet van de President

Marowijne bereidt zich voor op dreigende wateroverlast

Door aanhoudende regens dreigt wateroverlast een probleem te worden in het district Marowijne. In een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname op 9 maart 2022 hebben de districtscommissarissen van het oostelijk district zich hierover geuit.

Olivia Dominie, districtscommissaris Marowijne Zuid-West heeft een kennisgeving ontvangen dat gebieden langs de Walter Bursideweg langzaam onderlopen. Er is nog geen sprake van hele dorpen die blank staan, maar de burgermoeder vreest wel hiervoor. “Wij verwachten niet dat de regen zal ophouden”, aldus Dominie. De gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast zijn Akalekondre, Dantapoe, Ricanaumofo alsook verschillende woonwijken in Moengo. Door gebrek aan middelen kan vanuit het commissariaat niet veel gedaan worden. De burgermoeder heeft intussen het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) op de hoogte gesteld.

Dc Dominie geeft aan dat de wateroverlast ook te wijten is aan dichte rioleringen. Vele inritten zijn gebouwd met veel te kleine kokers of hebben soms helemaal geen kokers, waardoor het overtollig water niet wegstroomt. Er wordt al gewerkt om deze dichtingen zoveel mogelijk open te gooien.

Clyde Hunswijk, districtscommissaris Marowijne Noord-Oost, heeft nog geen klachten binnen over onderlopende gebieden in zijn bestuursgebied. Echter is de burgervader op zijn hoede. Toen Albina in april 2021 met wateroverlast te kampen had mocht via het ministerie van Openbare Werken een aannemer werkzaamheden verrichten om die te verhelpen. Echter is deze nog steeds niet uitbetaald, en zal dan niet zo bereid zijn nogmaals te helpen bij wateroverlast. “Laten wij hopen dat het droog blijft”, aldus dc Hunswijk.