De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Michael Julien ondersteunt de ontwikkeling van MKMO’s

De consultant Michael Julien, een financieel econoom met 30 jaar ervaring in economische ontwikkeling, is op 26 januari 2023 ontvangen door minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Er ontbreekt veel informatie over de economische bedrijvigheid in Suriname. Deze informatie kan ervoor zorgen dat de capaciteit verbeterd kan worden om de uitvoering van beleid, programma’s en projecten op het gebied van ondernemerschap te monitoren en om resultaten te evalueren. Julien zal het ministerie van EZ ondersteunen om het Midden Klein en Middelgrote Ondernemingen (MKMO) beleid te helpen ontwikkelen. Tijdens dit gesprek waren ook de directeur van Ondernemerschap, Karishma Mathoera, en waarnemend onderdirecteur van Industrie, Amit Chandansingh aanwezig.

De consultant is een expert in onder andere het beheer en de evaluatie van ontwikkelingsstrategieën, beleidsniveau, begrotingssteun, Klein en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) en exportontwikkelingsprogramma’s. Hij is van mening dat het belangrijk is om het huidig beleid en de ontwikkelingen te evalueren, zodat de continuïteit en aanpak van de MKMO’s op basis daarvan bepaald kan worden. Hierdoor kan de overstap naar het ontwerpen van het implementatieprogramma plaatsvinden. Verder benadrukt Julien dat productiviteit de economische groei drijft waardoor ondernemerschap altijd zoveel als mogelijk ondersteuning nodig heeft.

Minister Rishma Kuldipsingh stelt het op prijs dat de consultant zijn deskundigheid beschikbaar stelt voor het maken van beleid op het gebied van ondernemerschap. De bewindsvrouw benadrukt dat het ontwikkelen van de MKMO’s een van de beleidsdoelen is van het ministerie van EZ. Volgens Kuldipsingh focust het ministerie van EZ haar beleid onder andere op ondernemerschap omdat het de ruggengraat vormt van de economische groei van een land.