De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi bespreekt actiepunten Nationaal Drugs Master Plan

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op dinsdag 15 november 2022 een vervolgvergadering gehouden met de Commissioner van de Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD). De vergadering betrof het bespreken van de actiepunten van het Nationaal Drugs Master Plan 2019-2023.

Bij deze vergadering zaten ook aan: Melvin Pinas (hoofdinspecteur van politie tevens regiocommandant Oost); Bieswadath Somai (beleidsadviseur aangaande de Cooperation Programme between Latin-America, the Caribbean and the European Union on Drugs Policies (COPOLAD));  COPOLAD vertegenwoordiger ambassadeur Soeknandan; de directeur van het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti-drugs Raad (UBN) mw. Marie Bunwaree; onderzoeker van het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti-drugs Raad mw. Sabrina Rootharam en psychiater dhr. Randhir Nanda van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

Minister Amoksi gaf aan deze vier organisaties bij elkaar te willen brengen, zodat er gekeken kan worden naar eventuele preventieprogramma’s en activiteiten in het kader van het drugsbeleid.

Via het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti-drugs Raad (UBN) wordt er beschikbare data over behandeling, bestrijding en gebruik van drugs verzameld. Op basis daarvan wordt het beleid uitgestippeld.  De afdeling Polikliniek voor Verslavingszorg van het PCS houdt zich bezig met de behandeling van alcohol- en drugsverslavingen. Behalve dat personen zich kunnen aanmelden voor behandeling, is de kliniek ook druk bezig met het creëren van een preventiebeleid.

Hoewel er een tekort is aan financiële middelen, zijn voorlichting en preventie naar de samenleving toe de eerste stap waar naartoe gewerkt wordt. Verder ligt het in de bedoeling dat er beleid gecreëerd wordt vanuit het ministerie van Justitie en Politie zodat er een betere samenwerking ontstaat tussen met COPOLAD, CICAD, de Nationale Anti-drugs Raad (NAR) en het PCS.