De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Amoksi: “Dispensatieregeling niet meer van toepassing”

Met het opheffen van het uitgaansverbod, is ook de dispensatieregeling die tijdens deze maatregel van kracht was, niet meer van toepassing. “Dus eenieder is vrij zich over straat te bewegen”, aldus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, tijdens een op zondag 20 februari 2022 belegde persconferentie inzake het versoepelen van de maatregelen c.q. opheffen van de lockdown. De bewindsman doet een beroep op de samenleving om geen misbruik te maken van de versoepeling en zich verantwoordelijk te gedragen. “We weten niet hoe het virus zich verder zal ontwikkelen”, aldus minister Amoksi.

Hij wijst erop dat het uitgaansverbond was ingesteld voor het terugdringen van het Covid-19-virus. “Wanneer die noodzaak er niet meer is, dan kunnen we ook geen gebruik meer maken van het uitgaansverbod.” De bewindsman zegt dat de politie waakzaam en dienstbaar blijft. Er zijn in aanloop naar de versoepeling, maatregelen getroffen ter beteugeling van de criminaliteit en verkeershandhaving. In dit kader wordt de Basis Politieopleiding (BPO) aanstaande woensdag opgestart. Het ministerie heeft hoge verwachtingen van deze lichting, omdat de agenten in opleiding in een vroeg stadium zullen worden ingezet om de politie te ondersteunen.

Minister Amoksi heeft ook de toezegging van zijn collega van Financiën en Planning dat er spoedig materiaal aangeschaft zal worden voor de verschillende korpsen. De bewindsman heeft tegen deze achtergrond de korpsen reeds de opdracht gegeven om hun inventarisatie te actualiseren. Het ministerie is reeds doende tint- en snelheidsmeters aan te schaffen en meer motorrijders in te zetten. Verder zal de politiehulppost aan de voet van de Wijdenboschbrug – aan Meerzorgzijde – wederom in gebruik worden genomen ter ondersteuning en reguleren van het verkeer.

Minister Amoksi benadrukt dat feesten en grote evenementen verboden blijven zoals opgenomen in het presidentieel besluit van Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand Covid-19. Ook is de covidhandhaving geïncorporeerd in de Operatie Veilig Suriname. ”Dus de politie zal blijven handhaven en optreden tegen deze verboden activiteiten”, waarschuwt de bewindsman. Ook politiecommissaris Orlando Jacott doet dezelfde waarschuwing uitgaan. Hij zegt dat de wetshandhavers de laatste tijd hebben moeten optreden tegen overtreders van covidmaatregelen. Er zijn bestuurlijke boetes opgelegd en instrumenten in beslaggenomen. De acties zijn opgevoerd en binnen de Operatie Veilig Suriname zijn er zware criminelen opgepakt. “We zullen verder gaan”, aldus de politiefunctionaris die de hoop uitspreekt dat de gemeenschap zich houdt aan de nog geldende maatregelen. Hij kondigt ook het opvoeren van de controle bij bruggen en controle van voertuigen aan.