De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi geeft beleidsinstructies aan KPS

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de beleidsinzichten van het ministerie ten aanzien van de politie voorgehouden aan korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname (KPS). Dit gebeurde op dinsdag 16 februari 2021. Aangezien het huidige Meerjaren Beleidsprogramma 2014-2020 is geëxpireerd, is het noodzakelijk enkele markante aanpassingen te plegen. De missie en visie van het politiekorps blijven ongewijzigd evenals enkele andere zaken in het Meerjarenplan.

De justitieminister wil in het nieuwe Meerjaren Beleidsprogramma in ieder geval laten opnemen: Intelligence based policing, Community policing, Internationale samenwerking en Inter -Agency Cooperation, Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), en Citizen Security.  CPTED is een preventieve veiligheidsstrategie die een integraal pakket van situaties betrekt bij de politie- en veiligheidszorg zoals het milieu, economische activiteit, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijke orde en is gebied gebonden. Er is daarbij ook de aandacht van de korpschef gevraagd voor integriteit en ethiek binnen het politiekorps.

De bewindsman is voorts van mening dat de huidige aanpak van de Politie Academie (PA) op de schop moet. Er moet een nieuw curriculum komen simultaan met reorganisatie van de Politie Academie inclusief het wervings- en selectiebeleid. Volgens de instructies van minister Amoksi zal de politiechef ook de mogelijkheid na gaan voor zaken als reserve politie en de inzet van andere veiligheidsdiensten van het ministerie zoals KPA en BBS bij de handhaving. Dit eventueel na aangepaste korte training en opleiding ter zake.

Tijdens dit regulier beleidsoverleg met de korpschef is ook gesproken over meer handhaving in het verkeer, en verbetering van de basispolitiezorg. “Het veiligheidsgevoel van de burgerij moet terugkeren”, benadrukte minister Amoksi. Bij dit overleg werd de bewindsman bijgestaan door zijn adviseurs Mark Karg, Vivian Pique, Kenneth Pinas en directeur Olton Helstone van Operationele Diensten. Korpschef Prade heeft zijn visie gegeven omtrent actuele knelpunten binnen het korps en heeft toegezegd binnen afzienbare tijd met een nieuw concept Meerjaren Beleidsplan te zullen komen.