De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Amoksi informeert parlement over ordening bettingsector

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft De Nationale Assemblee (DNA) geinformeerd over regelgeving met betrekking tot ordening van de bettingsector. De bewindsman is op dinsdag 15 november 2022 ingegaan op vragen van het college over het aantal providers, de hoeveelheid retaillocaties (bettingkantoren) en de landelijke verdeling hiervan. Hij bleef daarbij stilstaan bij de taken van het Toezicht en Controle Instituut op Kansspelen, waarvan de Wet Toezicht en Controle Kansspelen thans onder de hamer ligt bij het parlement.

Er zijn thans drie loterijbedrijven die tevens providers zijn van onder andere sportsbetting en online hazardspelen. Deze bedrijven beschikken over retaillocaties, in de volksmond bettingshops. Er zijn landelijk in totaal 875 retailershops. Deze shops zijn niet vergunningplichtig, maar opereren onder de algemeen uitgegeven vergunning van de provider. In de huidige wetgeving en in de vergunningen van de providers zijn er geen limieten gesteld over het aantal retailers, hun locatie en of de inrichting. Thans liggen er volgens de bewindsman voorstellen op tafel om het aantal retailshops te reguleren. Het controle-instituut heeft na gesprekken te hebben gevoerd met relevante stakeholders enkele voorstellen voorbereid tezamen met de wetgevingsdeskundigen van het ministerie. Deze worden op korte termijn doorgevoerd.

De voorstellen zijn uitgewerkt in lagere regelgeving en omvatten regels met betrekking tot de aanvraag van goedkeuring voor het opzetten van een retailshop zoals de ligging van zo een faciliteit, screening vanuit het instituut en een verklaring van geen bezwaar vanuit de districtscommissaris. Verder omvatten de voorstellen het aantal retailshops per bedrijf met een indeling per district of ressort alsook fit en proper testing van exploitanten van retailshops teneinde te voorkomen dat criminelen deelnemen in deze sector. In het kader van deze voorstellen wordt de resolutie van 25 maart 1997 houdende nadere vergunningsvoorwaarden voor het aanleggen en houden van geld- en goederen loterijen vernieuwd. Met de aanname van de wetswijziging wet Toezicht en Controle Kansspelen met name de bepaling inzake preventie tegen kansspelverslaving zal het Instituut ook een actievere rol innemen tezamen met de sector in het kader van responsible gaming.