De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi ontvangt bestuur Stichting Doven Belangen

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft de Stichting Surinaamse Doven Belangen (Sudobe) op zijn kabinet ontvangen. Dit bezoek op maandag 19 april 2021 had als doel zich te buigen over de problemen waarmee de doven zitten die door het ministerie opgelost kunnen worden. Deze stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van doven en anderen met een gehoorbeperking in Suriname.

Tijdens de meeting zijn er een aantal zaken aan de orde gekomen. De stichting vraagt extra aandacht van de bewindsman voor ondermeer het uitbreiden van rijscholen voor doven, de mogelijkheid voor het verkrijgen van een groot rijbewijs en de peperdure rijlessen voor slechthorenden. In vergelijking met de rijlessen voor niet- slechthorenden zijn de rijlessen voor de doelgroep onbetaalbaar.

Verder is aan de orde gekomen het afschaffen van het gehoorapparaat op een foto voor het rijbewijs en dat alle informatie die door het ministerie van Justitie en Politie gebracht wordt, vertolkt kunnen worden voor de groep. De minister gaf aan dat doof zijn geen sta-in-de-weg mag zijn om een leven op te bouwen zoals alle andere mensen. Er moeten gelijke kansen zijn voor eenieder. Het is daarom een initiatief dat hij zeker zal ondersteunen.

De bewindsman zal daarom een gesprek hebben met het hoofd van de afdeling Verkeer en met de vereniging van rijscholen. “Ook al betekent het dat wetten gewijzigd moeten worden, moet er op landelijk niveau een oplossing komen”, aldus minister Amoksi. Hij voegde tot slot eraan toe dat de Stichting Surinaamse Doven Belangen op de hoogte gesteld zal worden van zijn verrichtingen met betrekking tot de zaken die zijn besproken. Bij dit bezoek waren aanwezig Rosita Etnel, Kenneth Williams en Wiren Meghoe.