De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Franc Weerwind legt werkbezoek af aan Suriname

De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, zal gedurende de periode van 17 tot 22 december 2022 een werkbezoek afleggen aan Suriname. Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie bij zijn bezoek aan Nederland in maart 2022. Tijdens het bezoek van minister Amoksi zijn er werkafspraken gemaakt over de uitvoering van een MOU aangaande reclassering, die in Den Haag getekend was met de voorganger van minister Weerwind, Sander Dekker.

Tijdens dat bezoek was ook het belang van de rechtshulpsamenwerking tussen Suriname en Nederland op de agenda. Suriname heeft daar haar uitdagingen waaronder capaciteitsproblemen in het zorg-, huisvestings- en veiligheidsdomein aangekaart.

Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft de uitnodiging van minister Amoksi aanvaard en toegezegd Suriname te zullen bezoeken. Tijdens zijn bezoek zal minister Weerwind werkbesprekingen hebben met minister Amoksi en bezoeken afleggen aan de rechterlijke macht, het gevangeniswezen en het onderdirectoraat Forensische Zorg. De samenwerking tussen de twee landen in het gevangeniswezen is na het bezoek van minister Amoksi weer op gang gekomen na ruim 10 jaren te hebben stilgelegen. De voortgang op dit gebied wordt een speerpunt bij het bezoek van minister Weerwind.

Minister Weerwind kijkt ook uit naar een goede voortzetting van de samenwerking met het Surinaamse Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie. De rechtsbescherming van met name jongeren licht minister Weerwind nauw aan het hart en hij zal zich bij zijn bezoek bekend maken met de situatie in Suriname op dit gebied.