De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Minister Kuldpisingh motiveert zesde klassers voor examen

Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft een bezoek gebracht aan de Swamiwiryanand school. De bewindsvrouw heeft bij deze gelegenheid een motivatie speech gehouden voor de kinderen van de zesde klas. Deze motivatie heeft betrekking op de toets die op woensdag 20 juli 2022 van start zal gaan. De GLO leerlingen hebben op 18 juli aandachtig geluisterd naar de motiverende woorden van de bewindsvrouw.

Tijdens haar toespraak heeft de bewindsvrouw de leerlingen gerust gesteld om niet zenuwachtig te zijn, maar heel diep in en uit te ademen voordat zij met de toets beginnen. Daarnaast heeft zij aangegeven dat de telefoon geen afleiding mag zijn in het leven voor het halen van je doelen. “Het is heel belangrijk dat kinderen op een jonge leeftijd weten wat zij willen doen, zodat zij bewuste keuzes kunnen maken”, aldus de minister. De minister heeft een ieder succes toegewenst en heeft de leerlingen aangemoedigd om hun best te doen voor hun carrière.

De schoolleider heeft de minister bedankt voor haar motiverende toespraak en hoopt dat de leerlingen goed geluisterd hebben naar haar woorden. Tenslotte heeft de minister een presentje van de school in ontvangst genomen als blijk van waardering.